Tray | Khay (Đã bán)

KHAY LŨA TR0204

KHAY LŨA TR0204

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 47cm; rộng 25cm; cao 3cm ...

1.550.000₫

KHAY LŨA TR0195

KHAY LŨA TR0195

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 63cm; rộng 20cm; cao 6cm ...

Liên hệ

KHAY LŨA TR0184

KHAY LŨA TR0184

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 45.7cm; rộng 28cm; cao 3cm ...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0183

KHAY LŨA TR0183

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 45.7cm; rộng 28cm; cao 3cm ...

1.850.000₫

MIẾNG LÓT TR0178

MIẾNG LÓT TR0178

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 46x28x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.550.000₫

MIẾNG LÓT TR0177

MIẾNG LÓT TR0177

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 59x26x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.550.000₫

MIẾNG LÓT TR0176

MIẾNG LÓT TR0176

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 52x37x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

2.550.000₫

MIẾNG LÓT TR0175

MIẾNG LÓT TR0175

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 43x26x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0174

MIẾNG LÓT TR0174

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 40x26x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0173

MIẾNG LÓT TR0173

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 33x31x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0172

MIẾNG LÓT TR0172

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 36x29x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0171

MIẾNG LÓT TR0171

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 44x26x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0170

MIẾNG LÓT TR0170

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 47x36x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0169

MIẾNG LÓT TR0169

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 47x29x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.550.000₫

MIẾNG LÓT TR0167

MIẾNG LÓT TR0167

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 49x33x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa xá xị ...

1.550.000₫