Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH MN0749

TIỂU CẢNH MN0749

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Xá xị có kích thước: 90x31x70cm. Phối hợp với cây ngọc rêu Si thái được trồng...

65.000.000₫

TIỂU CẢNH MN0540

TIỂU CẢNH MN0540

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ trường mật Kích thước khối lũa: 110x80x90cm...

35.000.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối...

18.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0759

TIỂU CẢNH THIỀN MN0759

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa vàng tâm có kích thước: 46x41x34cm. Lũa được phối hợp với cây bình vôi ...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0762

TIỂU CẢNH THIỀN MN0762

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 52x20x37cm. Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0781

TIỂU CẢNH THIỀN MN0781

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa:...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0782

TIỂU CẢNH THIỀN MN0782

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 65x50x(60~80)cm....

25.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0783

TIỂU CẢNH THIỀN MN0783

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa:...

18.550.000₫

Tay Phật TT0005

Tay Phật TT0005

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa: 18x40x42cm. Trọng...

5.550.000₫

Hồn Sen

Hồn Sen

TIỂU CẢNH THIỀN hồn sen Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của...

15.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0788

TIỂU CẢNH THIỀN MN0788

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai...

65.000.000₫

TIỂU CẢNH MN0789

TIỂU CẢNH MN0789

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Cây Linh Sam +...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0793

TIỂU CẢNH MN0793

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng An Nhiên, tranh Thư pháp Thanh Sơn và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh...

7.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0795

TIỂU CẢNH MN0795

TIỂU CẢNH THIỀN Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai Lí + cây Thông + Tượng Phật ...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0798

TIỂU CẢNH MN0798

TIỂU CẢNH THIỀN Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước: Khối lượng: Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Ngọc am +...

25.550.000₫