Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH MN0126

TIỂU CẢNH MN0126

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước: Chất liệu: Gỗ...

15.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0125

TIỂU CẢNH THIỀN MN0125

Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc am Kích thước khối lũa dài 2m1. Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của...

21.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0083

TIỂU CẢNH THIỀN MN0083

Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 60X10X35cm. Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của 3 yếu tố:...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0249

TIỂU CẢNH THIỀN MN0249

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: ...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0248

TIỂU CẢNH THIỀN MN0248

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước: Chất liệu: Gỗ...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0242

TIỂU CẢNH THIỀN MN0242

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Kích thước khối lũa: 60x20x36cm....

8.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0240

TIỂU CẢNH THIỀN MN0240

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 27...

5.550.000₫

Tiểu Cảnh Thiền MN0239

Tiểu Cảnh Thiền MN0239

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: cm. ...

9.550.000₫

Tiểu Cảnh Thiền MN0237

Tiểu Cảnh Thiền MN0237

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 95x36x36cm....

15.550.000₫

Tiểu Cảnh Thiền MN0232

Tiểu Cảnh Thiền MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa:...

18.550.000₫

Tiểu Cảnh Thiền MN0230

Tiểu Cảnh Thiền MN0230

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa:...

12.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0228

TIỂU CẢNH THIỀN MN0228

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Kích thước khối lũa: 42x24x46...

10.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0225

TIỂU CẢNH THIỀN MN0225

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Vàng Tâm Kích thước khối lũa:...

4.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0217

TIỂU CẢNH THIỀN MN0217

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Gội Kích thước khối lũa: 65x30x27cm....

4.650.000₫