Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
MN0577

MN0577

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ trai lý Kích thước khối lũa: 61*46*24cm...

8.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0600

TIỂU CẢNH MN0600

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu môn quan âm được trồng...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0534

TIỂU CẢNH MN0534

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ Kích thước khối lũa: 36x15x75cm ...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0425

TIỂU CẢNH MN0425

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa vàng tâm Kích thước khối lũa:...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0604

TIỂU CẢNH MN0604

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 27X19X19cm nặng 2,1kg Phối hợp với cây ngọc rêu môn quan âm được trồng...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0603

TIỂU CẢNH MN0603

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 50X35X19cm nặng 5,1kg Phối hợp với cây ngọc rêu tùng cối được trồng theo...

4.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0602

TIỂU CẢNH MN0602

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 53X26X25cm nặng 4,7kg Phối hợp với cây ngọc rêu môn cảnh được trồng theo...

4.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0601

TIỂU CẢNH MN0601

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 55X22X21cm nặng 3,6kg Phối hợp với cây ngọc rêu lộc vừng được trồng theo...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0599

TIỂU CẢNH MN0599

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 67x33x30cm nặng 8,9kg Phối hợp với cây ngọc rêu dành dành được trồng theo...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0597

TIỂU CẢNH MN0597

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 70x25x23cm nặng 5,6kg Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0551

TIỂU CẢNH MN0551

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ ngọc am Kích thước khối lũa: 47X27X33cm...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0543

TIỂU CẢNH MN0543

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ dâu rừng Kích thước khối lũa: ...

11.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0541

TIỂU CẢNH MN0541

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ vàng tâm Kích thước khối lũa:140x20x28cm ...

9.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0540

TIỂU CẢNH MN0540

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ trường mật Kích thước khối lũa: 110x80x90cm...

35.000.000₫

TIỂU CẢNH MN0538

TIỂU CẢNH MN0538

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ ngọc am Kích thước khối lũa: 60x40x110cm...

9.550.000₫