Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH THIỀN MN0849

TIỂU CẢNH THIỀN MN0849

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 75*25*20 cm. Trọng lượng: ~ 20 kg   Tác phẩm sắp đặt này...

3.000.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0848

TIỂU CẢNH THIỀN MN0848

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 75*25*20 cm. Trọng lượng: ~ 20 kg   Tác phẩm sắp đặt này...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0847

TIỂU CẢNH THIỀN MN0847

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90*30*57 cm. Trọng lượng: ~ 20 kg   Tác phẩm...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0846

TIỂU CẢNH THIỀN MN0846

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90*30*57 cm. Trọng lượng: ~ 20 kg   Tác phẩm...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0845

TIỂU CẢNH THIỀN MN0845

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 70*50*100 cm. Trọng lượng: ~ 20 kg   Tác phẩm sắp...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0844

TIỂU CẢNH THIỀN MN0844

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 85*58*55 cm. Trọng lượng: ~ 20 kg   Tác phẩm...

18.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0842

TIỂU CẢNH THIỀN MN0842

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 175*30*80 cm. Trọng lượng: ~ 30 kg   Tác...

38.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0841

TIỂU CẢNH THIỀN MN0841

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90*40*25cm. Trọng lượng ~6kg Tác phẩm sắp đặt...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0835

TIỂU CẢNH THIỀN MN0835

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 130*45*180 cm   Tác phẩm sắp đặt này một...

35.500.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0782

TIỂU CẢNH THIỀN MN0782

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 75*43*62 cm   Tác phẩm sắp đặt này một tổng...

25.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0813

TIỂU CẢNH THIỀN MN0813

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 55*40*65cm. Trọng lượng: 6,5 kg   Tác phẩm sắp...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN  MN0781

TIỂU CẢNH THIỀN MN0781

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa: 70x22x(37~50)cm. Trọng lượng: 18kg   Tác phẩm sắp đặt...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am  Kích thước khối lũa: 60 x 20 x 104cm. Trọng lượng: 17,2kg Tác...

18.550.000₫