Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH MN0774

TIỂU CẢNH MN0774

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: 25x22x37cm. Phối hợp với cây ngọc rêu si nhân sâm được trồng theo phương...

2.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0749

TIỂU CẢNH MN0749

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Xá xị có kích thước: 90x31x70cm. Phối hợp với cây ngọc rêu Si thái được trồng theo phương pháp...

65.000.000₫

TIỂU CẢNH MN0741

TIỂU CẢNH MN0741

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa: 18x40x42cm. Trọng...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0540

TIỂU CẢNH MN0540

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ trường mật Kích thước khối lũa: 110x80x90cm...

35.000.000₫

TIỂU CẢNH MN0477

TIỂU CẢNH MN0477

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Phay Kích thước khối lũa: 150x92x45cm....

55.000.000₫

TIỂU CẢNH MN0476

TIỂU CẢNH MN0476

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Phay Kích thước khối lũa: 150x92x20cm....

65.000.000₫

MN0232

MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối...

18.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0753

TIỂU CẢNH THIỀN MN0753

Bộ tiểu cảnh bao gồm một miếng gỗ lót trai lý có kích thước:cao 3x14x20cm Phối hợp với cây ngọc rêu sao băng bonsai được trồng theo...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0759

TIỂU CẢNH THIỀN MN0759

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa vàng tâm có kích thước: 46x41x34cm. Lũa được phối hợp với cây bình vôi Chiều cao cả...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0760

TIỂU CẢNH THIỀN MN0760

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa vàng tâm có kích thước: 22x19x32cm. Lũa được phối hợp với cây linh sam Chiều cao cả...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0762

TIỂU CẢNH THIỀN MN0762

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 52x20x37cm. Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0763

TIỂU CẢNH THIỀN MN0763

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 52x20x18cm. Phối hợp với cây ngọc rêu sam được trồng theo phương pháp kokedama...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0764

TIỂU CẢNH THIỀN MN0764

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa:...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0765

TIỂU CẢNH THIỀN MN0765

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90x30x(17~60)cm. Trọng...

3.150.000₫