Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH THIỀN MN0843

TIỂU CẢNH THIỀN MN0843

  TIỂU CẢNH THIỀN MN0843 TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa : Trọng lượng: ~   Tác phẩm sắp...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0842

TIỂU CẢNH THIỀN MN0842

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 175*30*80 cm. Trọng lượng: ~ 30 kg   Tác...

38.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0841

TIỂU CẢNH THIỀN MN0841

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90*40*25cm. Trọng lượng ~6kg Tác phẩm sắp đặt...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0840

TIỂU CẢNH THIỀN MN0840

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 60*36*28 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0839

TIỂU CẢNH THIỀN MN0839

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 60*26*45 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0838

TIỂU CẢNH THIỀN MN0838

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 76*30*18 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một...

4.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0837

TIỂU CẢNH THIỀN MN0837

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 68*30*94 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

9.500.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0835

TIỂU CẢNH THIỀN MN0835

Đã bao gồm cành hoa đồng

35.500.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0834

TIỂU CẢNH THIỀN MN0834

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 80*25*28 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một tổng...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0833

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0833

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 80*25*28 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của 3 yếu tố: sự vững...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0832

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0832

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 88*38*30 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của 3 yếu tố: sự vững...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0831

TIỂU CẢNH THIỀN MN0831

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 50*58*30 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0830

TIỂU CẢNH THIỀN MN0830

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 60*30*105 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0829

TIỂU CẢNH THIỀN MN0829

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 72*34*38 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

5.550.000₫