Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH MN0714

TIỂU CẢNH MN0714

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế có kích thước: 22x12cm Phối hợp với cây lộc vừng bonsai được trồng trong bát lũa Chiều...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0715

TIỂU CẢNH MN0715

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế có kích thước ĐK 29cm Phối hợp với cây dành dành bonsai được trồng trong bát lũa ...

4.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0716

TIỂU CẢNH MN0716

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế có kích thước đường kính 22cm Phối hợp với cây hạnh phúc bonsai được trồng trong bát lũa...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0717

TIỂU CẢNH MN0717

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế có kích thước: 25cm Phối hợp với cây bonsai được trồng trong bát lũa Chiều cao...

4.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0718

TIỂU CẢNH MN0718

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế có kích thước: 20cm Phối hợp với cây Si bonsai được trồng trong bát lũa Chiều cao...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0711

TIỂU CẢNH MN0711

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 160x41x66cm. Phối hợp với cây ngọc rêu bonsai được trồng theo phương pháp...

28.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0713

TIỂU CẢNH MN0713

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 67x55x20cm. Phối hợp với cây ngọc rêu lộc vừng bonsai được trồng theo phương...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0705

TIỂU CẢNH MN0705

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Xá xị có kích thước: 47x35x2cm. Phối hợp với cây ngọc rêu si bonsai được trồng theo phương pháp...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0709

TIỂU CẢNH MN0709

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 70x27x24cm. Phối hợp với cây ngọc rêu lộc vừng bonsai được trồng theo phương...

6.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0703

TIỂU CẢNH MN0703

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa vàng tâm có kích thước: 52x15x59cm. Phối hợp với cây ngọc rêu bồ đề được trồng theo phương pháp...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0702

TIỂU CẢNH MN0702

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa dâu rừng có kích thước: 53X26X25cm nặng 4,7kg Phối hợp với cây ngọc rêu mai chiếu thủy được trồng...

4.850.000₫