Miniatures | Tiểu cảnh

Miniatures | Tiểu cảnh
TIỂU CẢNH MN0499

TIỂU CẢNH MN0499

Chất liệu: Gỗ lũa Lim Kích thước: 68x25 cao đến cây 54cm

7.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0498

TIỂU CẢNH MN0498

Chất liệu: Gỗ lũa trai lý Kích thước: 58x35 cao đến cây 52cm

5.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0497

TIỂU CẢNH MN0497

Chất liệu: Gỗ lũa ngọc am Kích thước: 56x30 cao đến cây 34cm

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0496

TIỂU CẢNH MN0496

Chất liệu: Gỗ lũa ngọc am Kích thước: 53X30 cao đến cây 30cm Lưu ý: Bộ tiểu cảnh không bao gồm bộ ấm chén

2.150.000₫