Lamp | Đèn

Lamp | Đèn
ĐÈN LŨA LA0058

ĐÈN LŨA LA0058

Đèn Lũa Kích thước: 18x18x68cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh hương + Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa...

4.150.000₫

ĐÈN LŨA LA0057

ĐÈN LŨA LA0057

Đèn Lũa Kích thước: 12x9x38cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

1.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0054

ĐÈN LŨA LA0054

Đèn Lũa Kích thước: 19x11x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

5.180.000₫

ĐÈN LŨA LA0051

ĐÈN LŨA LA0051

Đèn Lũa Kích thước: 14x12x28cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0050

ĐÈN LŨA LA0050

Đèn Lũa Kích thước: 40x10x41cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0048

ĐÈN LŨA LA0048

Đèn Lũa Kích thước: 36x23x88 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi...

6.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0047

ĐÈN LŨA LA0047

Đèn Lũa Kích thước: 30x21x61cmcm Chất liệu: LIM Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0045

ĐÈN LŨA EPOXY LA0045

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 13x7x34cm Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

7.640.000₫ 9.550.000₫

CẶP ĐÈN LŨA LA0044

CẶP ĐÈN LŨA LA0044

Đèn Lũa Kích thước:15x15x18 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều...

2.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0043

ĐÈN LŨA LA0043

Đèn Lũa Kích thước:24x20x30 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0041

ĐÈN LŨA EPOXY LA0041

Đèn Lũa Epoxy Kích thước: 12x12x41cm. Chất liệu: Gỗ Lũa + Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

9.240.000₫ 11.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0046

ĐÈN LŨA EPOXY LA0046

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 12x12x41 Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

9.240.000₫ 11.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0039

ĐÈN LŨA LA0039

Đèn Lũa Kích thước: 24x20x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Rừng Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

5.550.000₫

CẶP ĐÈN LŨA LA0003

CẶP ĐÈN LŨA LA0003

ĐÈN LŨA Kích thước: 42x15x55cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Vàng Tâm Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau...

20.850.000₫