Lamp | Đèn

Lamp | Đèn
ĐÈN LŨA LA0058

ĐÈN LŨA LA0058

Đèn Lũa  Kích thước: 18x18x68cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh hương + Epoxy   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất,...

4.150.000₫

ĐÈN LŨA LA0047

ĐÈN LŨA LA0047

Đèn Lũa  Kích thước: 30x21x61cmcm Chất liệu: LIM   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của các loại...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0046

ĐÈN LŨA EPOXY LA0046

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 12x12x41 Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

9.240.000₫ 11.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0039

ĐÈN LŨA LA0039

Đèn Lũa Kích thước: 24x20x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Rừng   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

5.550.000₫

CẶP ĐÈN LŨA LA0003

CẶP ĐÈN LŨA LA0003

ĐÈN LŨA Kích thước: 42x15x55cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Vàng Tâm   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối...

20.850.000₫

ĐÈN LŨA Epoxy LA0023

ĐÈN LŨA Epoxy LA0023

9.240.000₫ 11.550.000₫

CẶP ĐÈN LŨA EPOXY LA0022

CẶP ĐÈN LŨA EPOXY LA0022

Kích thước: 10x10x28cm. Chất liệu : Gỗ Lũa kết hợp Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

7.160.000₫ 8.950.000₫

Đèn lũa Epoxy đỏ Ngọc Bích LA0019

Đèn lũa Epoxy đỏ Ngọc Bích LA0019

ĐÈN LŨA EPOXY Kích thước: 13x13x23cm. Chất liệu: Gỗ Lũa + Epoxy   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

4.950.000₫

ĐÈN LŨA LA0016

ĐÈN LŨA LA0016

Đèn Lũa Kích thước: 17x17x20 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối...

1.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0014

ĐÈN LŨA LA0014

Đèn Lũa  Kích thước: 33x20x60cm Chất liệu: Lim Xanh   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của các...

18.550.000₫