Other | Khác

Other | Khác
ỐNG ĐỰNG TRÀ CỤ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DTC001

ỐNG ĐỰNG TRÀ CỤ THỦ CÔNG MỸ NGHỆ DTC001

ỐNG ĐỰNG TRÀ CỤ: Là sản phẩm thủ công mỹ nghệ độc bản và cao cấp từ Gỗ Lũa Kích thước:...

450.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR008

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR008

Cây Ngọc Rêu: Lan Chi Kích thước: 28x28x38cm

350.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR007

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR007

Cây Ngọc Rêu: Kim Tiền Kích thước: 20x10x32cm

350.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR006

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR006

Cây Ngọc rêu: Cây Đô la

350.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR005

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR005

Cây Ngọc Rêu: Cây Cần thăng Kích thước: 31x30x33cm

550.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR004

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR004

Cây Ngọc Rêu: Cây Duối Kích thước: 30x22x30cm

550.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR003

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR003

Cây Ngọc Rêu: Cây Cần Thăng Kích thước: 31x28x36cm

3.950.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR002

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA CNR002

Cây Ngọc Rêu: Cây Duối Kích thước

1.150.000₫

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA 001

CÂY NGỌC RÊU KOKEDAMA 001

Cây Ngọc Rêu: Linh Sam Kích thước: 24x20x27cm Đế lót: 14x12x3,5cm

750.000₫

ĐẾ NẾN DN008

ĐẾ NẾN DN008

Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Kích thước: 75x11x13cm

1.550.000₫

ĐẾ NẾN DN007

ĐẾ NẾN DN007

Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Kích thước: 70x9x8cm

1.550.000₫

ĐẾ NẾN DN004

ĐẾ NẾN DN004

Chất liệu: Kích thước: 63x15x6cm

1.150.000₫

ĐẾ NẾN DN005

ĐẾ NẾN DN005

Chất liệu: gỗ lũa đinh hương Kích thước: 53x11x6cm

1.850.000₫

Đế lót cốc/tống/chén,...

Đế lót cốc/tống/chén,...

Chất liệu: Gỗ Lũa Dế Hoa Kích thước: - Size S: 12x10x3,5 cm. - Size M: 14x12x3,5 cm. - Size L: 18x15x3.5cm

315.000₫