Sản phẩm | Epoxy | Products

Sản phẩm | Epoxy | Products
Đèn lũa Epoxy đỏ Ngọc Bích LA0019

Đèn lũa Epoxy đỏ Ngọc Bích LA0019

ĐÈN LŨA EPOXY Kích thước: 13x13x23cm. Chất liệu: Gỗ Lũa + Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ...

4.950.000₫

CẶP ĐÈN LŨA EPOXY LA0022

CẶP ĐÈN LŨA EPOXY LA0022

Kích thước: 10x10x28cm. Chất liệu : Gỗ Lũa kết hợp Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau...

7.160.000₫ 8.950.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0046

ĐÈN LŨA EPOXY LA0046

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 12x12x41 Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

9.240.000₫ 11.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0065

ĐÈN LŨA EPOXY LA0065

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 13x7x34cm Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

7.640.000₫ 9.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0041

ĐÈN LŨA EPOXY LA0041

Đèn Lũa Epoxy Kích thước: 12x12x41cm. Chất liệu: Gỗ Lũa + Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

9.240.000₫ 11.550.000₫

Đèn lũa Epoxy LA0001

Đèn lũa Epoxy LA0001

Chất liệu: Gỗ lũa xá xị Kích thước: 13x12x44 cm

11.550.000₫

BỘ ĐÈN LŨA EPOXY LA0007

BỘ ĐÈN LŨA EPOXY LA0007

Kích Thước: 17x15x58 cm Chất liệu: gỗ lũa Xá xị THÔNG TIN CHO BẠN: Epoxy resin cao cấp được tạo ra với các ưu điểm...

38.550.000₫

BÌNH LŨA EPOXY VA0066

BÌNH LŨA EPOXY VA0066

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 14x14x44 cm Chất Liệu: Gỗ Lũa Đinh...

5.550.000₫

Bình lũa VA0065

Bình lũa VA0065

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước:15x15x33 cm Chất Liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương...

4.500.000₫

BÌNH LŨA EPOXY VA0064

BÌNH LŨA EPOXY VA0064

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 14x14x23 cm Chất Liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương...

3.550.000₫

BÀN LŨA EPOXY TA0010

BÀN LŨA EPOXY TA0010

BÀN LŨA EPOXY: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: 70x70x45cm Chất liệu: ...

46.000.000₫

ĐÈN LŨA Epoxy LA0023

ĐÈN LŨA Epoxy LA0023

9.240.000₫ 11.550.000₫