Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH MN0750

TIỂU CẢNH MN0750

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Vàng tâm có kích thước: 38x30x30cm. Phối hợp với cây bình vôi được trồng trên lũa Nặng: 5,3kg...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0745

TIỂU CẢNH MN0745

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 47x25cm. Phối hợp với cây Tùng được trồng theo phương pháp kokedama - một...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0744

TIỂU CẢNH MN0744

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 47x30cm. Phối hợp với cây Tùng được trồng theo phương pháp kokedama - một...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0742

TIỂU CẢNH MN0742

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 50x15x64cm. Phối hợp với cây ngọc rêu si nhân sâm được trồng theo phương...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0740

TIỂU CẢNH MN0740

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 94x24x60cm. Phối hợp với cây Linh san được trồng theo phương pháp kokedama -...

Liên hệ

TIỂU CẢNH MN0739

TIỂU CẢNH MN0739

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Lim có kích thước: 80x45x20cm. Phối hợp với cây ngọc rêu Si nhân sâm được trồng theo phương pháp...

8.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0738

TIỂU CẢNH MN0738

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Xá xị có kích thước: 60x30x45cm. Phối hợp với cây ngọc rêu Si nhân sâm được trồng theo phương...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0735

TIỂU CẢNH MN0735

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Vàng tâm có kích thước: 45x20x20cm. Phối hợp với cây bình vôi được trồng theo phương pháp kokedama ...

2.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0725

TIỂU CẢNH MN0725

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 57x30x30cm. Phối hợp với cây ngọc rêu sao băng bonsai được trồng theo phương...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0723

TIỂU CẢNH MN0723

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 50x20x22cm. Phối hợp với cây ngọc rêu sen đá được trồng theo phương pháp...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0721

TIỂU CẢNH MN0721

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Vàng tâm có kích thước đường kính 30cm cao 40cm. Phối hợp với cây bình vôi được trồng theo...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0716

TIỂU CẢNH MN0716

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế có kích thước đường kính 22cm Phối hợp với cây hạnh phúc bonsai được trồng trong bát lũa...

3.150.000₫