Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH THIỀN MN0785

TIỂU CẢNH THIỀN MN0785

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Tác phẩm...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0779

TIỂU CẢNH THIỀN MN0779

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa:...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0776

TIỂU CẢNH THIỀN MN0776

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 50x20x(10~50)cm....

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0773

TIỂU CẢNH MN0773

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: 25x22x48cm. Phối hợp với cây ngọc rêu bạch tuyết mai được trồng theo phương...

2.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0770

TIỂU CẢNH MN0770

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa dế đỏ có kích thước: 52x34x45cm. Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0765

TIỂU CẢNH THIỀN MN0765

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90x30x(17~60)cm. Trọng...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0761

TIỂU CẢNH THIỀN MN0761

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa có kích thước: 42x30x46cm. Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương pháp kokedama...

3.550.000₫

TOEEUR CẢNH MN0752

TOEEUR CẢNH MN0752

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Trai lý có kích thước: 38x27x40cm. Phối hợp với cây ngọc rêu bonsai được trồng theo phương pháp...

4.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0751

TIỂU CẢNH MN0751

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Trường mật có kích thước: 126x30x47cm. Phối hợp với cây ngọc rêu Tùng được trồng theo phương pháp kokedama...

15.550.000₫