Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

Tiểu cảnh MN0801

Tiểu cảnh MN0801

Bộ tiểu cảnh bao gồm: Chậu lũa chai lí, tượng an nhiên, miếng lót chai lí và cây linh sam Tiểu cảnh thiền -...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0796

TIỂU CẢNH MN0796

TIỂU CẢNH THIỀN Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai Lí + cây Thông + Tượng Phật ...

3.450.000₫

TIỂU CẢNH MN0794

TIỂU CẢNH MN0794

TIỂU CẢNH THIỀN Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Lim xanh + cây Linh San (San núi)+ Tượng An...

2.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0793

TIỂU CẢNH MN0793

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng An Nhiên, tranh Thư pháp Thanh Sơn và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh...

7.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0792

TIỂU CẢNH MN0792

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng An Nhiên, tranh Thư pháp Thanh Sơn và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0791

TIỂU CẢNH MN0791

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Ngọc Am...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0790

TIỂU CẢNH MN0790

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Khay Lũa...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0789

TIỂU CẢNH MN0789

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Cây Linh Sam +...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0788

TIỂU CẢNH THIỀN MN0788

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai...

65.000.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0787

TIỂU CẢNH THIỀN MN0787

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa:...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0785

TIỂU CẢNH THIỀN MN0785

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Tác phẩm...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0784

TIỂU CẢNH THIỀN MN0784

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 65x25x60cm. Trọng...

6.650.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0786

TIỂU CẢNH THIỀN MN0786

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 86x32x50cm....

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0779

TIỂU CẢNH THIỀN MN0779

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa:...

7.550.000₫