Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH THIỀN MN0843

TIỂU CẢNH THIỀN MN0843

  TIỂU CẢNH THIỀN MN0843 TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa : Trọng lượng: ~   Tác phẩm sắp...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0840

TIỂU CẢNH THIỀN MN0840

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 60*36*28 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0839

TIỂU CẢNH THIỀN MN0839

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 60*26*45 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0838

TIỂU CẢNH THIỀN MN0838

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 76*30*18 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một...

4.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0837

TIỂU CẢNH THIỀN MN0837

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 68*30*94 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

9.500.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0834

TIỂU CẢNH THIỀN MN0834

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 80*25*28 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một tổng...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0833

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0833

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 80*25*28 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của 3 yếu tố: sự vững...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0832

TIỂU CẢNH HOA LAN MN0832

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 88*38*30 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của 3 yếu tố: sự vững...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0831

TIỂU CẢNH THIỀN MN0831

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 50*58*30 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0830

TIỂU CẢNH THIỀN MN0830

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 60*30*105 cm.   Tác phẩm sắp đặt này một...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0829

TIỂU CẢNH THIỀN MN0829

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 72*34*38 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0828

TIỂU CẢNH THIỀN MN0828

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 52*23*60 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0827

TIỂU CẢNH THIỀN MN0827

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 83*32*42 cm.   Tác phẩm sắp đặt này...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0826

TIỂU CẢNH THIỀN MN0826

TIỂU CẢNH SEN ĐÁ : Góc xanh cho sự an yên Kích thước : Đường kính 30cm ; chiều cao12cm ; khối lượng 1,5kg Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0825

TIỂU CẢNH THIỀN MN0825

TIỂU CẢNH SEN ĐÁ : Góc xanh cho sự an yên Kích thước : Đường kính 20cm ; chiều cao10cm ; khối lượng 1,5kg Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của...

1.550.000₫