Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH MN0700

TIỂU CẢNH MN0700

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Góc xanh an yên cho mọi nhà Chất liệu: Lũa gỗ dế đỏ Kích thước bát lũa:...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0621

TIỂU CẢNH MN0621

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa đinh hương có kích thước: 24x20x30 cm nặng 3,1kg Phối hợp với cây linh sam bonsai - và...

15.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0620

TIỂU CẢNH MN0620

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Xá xị Phối hợp với cây ngọc rêu đa được trồng theo phương pháp kokedama - một cách...

2.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0619

TIỂU CẢNH MN0619

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Trai lý Phối hợp với cây ngọc rêu sen đá đôla được trồng theo phương pháp kokedama -...

1.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0618

TIỂU CẢNH MN0618

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa đế đỏ kết hợp epoxy có kích thước: 49x22x3 cm Phối hợp với cây ngọc rêu...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0617

TIỂU CẢNH MN0617

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 30X24X33cm nặng 3,1kg Phối hợp với cây ngọc rêu sơn liễu - và...

3.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0616

TIỂU CẢNH MN0616

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa ngọc am có kích thước: 50x36x58cm nặng 7,8kg Phối hợp với cây ngọc rêu si thái được trồng theo...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0614

TIỂU CẢNH MN0614

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu sam được trồng theo phương...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0613

TIỂU CẢNH MN0613

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu tùng cối được trồng theo...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0612

TIỂU CẢNH MN0612

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu lộc vừng được trồng theo...

2.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0611

TIỂU CẢNH MN0611

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu mai chiếu thủy được trồng...

2.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0610

TIỂU CẢNH MN0610

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu si thái được trồng theo...

2.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0609

TIỂU CẢNH MN0609

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng...

2.150.000₫

TRIỂU CẢNH MN0608

TRIỂU CẢNH MN0608

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu si được trồng theo...

2.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0607

TIỂU CẢNH MN0607

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: cm nặng kg Phối hợp với cây ngọc rêu dành dành được trồng theo...

3.150.000₫