BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
THUYỀN TRÀ TT0223

THUYỀN TRÀ TT0223

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 14cm ĐK 24cm Chất...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0229

BÁT LŨA BO0229

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

4.150.000₫

BÁT LŨA BO0230

BÁT LŨA BO0230

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0231

BÁT LŨA BO0231

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

3.850.000₫

THUYỀN TRÀ TT0100

THUYỀN TRÀ TT0100

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

3.150.000₫

THUYỀN TRÀ TT0101

THUYỀN TRÀ TT0101

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0228

BÁT LŨA BO0228

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0226

BÁT LŨA BO0226

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

6.550.000₫

BÁT LŨA BO0227

BÁT LŨA BO0227

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

6.550.000₫

BÁT LŨA BO0219

BÁT LŨA BO0219

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 22cm Chất...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0221

BÁT LŨA BO0221

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 10cm ĐK 24cm Chất...

2.850.000₫

THUYỀN TRÀ TT0221

THUYỀN TRÀ TT0221

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 18cm Chất...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0053

BÁT LŨA BO0053

Bát lũa Kích thước: 24x24x12cm Chất liệu: Gỗ Lũa SONG SỤ BÁT GỖ LŨA không sơn không chống ẩm nhưng đảm bảo không mốc không mối mọt...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0210

BÁT LŨA BO0210

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 15cm ĐK 37-40cm Chất...

6.500.000₫

BÁT LŨA BO0211

BÁT LŨA BO0211

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 14cm ĐK 19cm Chất...

2.850.000₫