BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0191

BÁT LŨA BO0191

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9-13cm ĐK 20cm Chất...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0192

BÁT LŨA BO0192

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 10-12cm ĐK 21cm Chất...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0193

BÁT LŨA BO0193

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 6-15cm ĐK 20-34cm Chất...

4.850.000₫

BÁT LŨA BO0194

BÁT LŨA BO0194

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9-14cm ĐK 20-27cm Chất...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0195

BÁT LŨA BO0195

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 10-13cm ĐK 17cm Chất...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0196

BÁT LŨA BO0196

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7-12cm ĐK 24-28cm Chất...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0197

BÁT LŨA BO0197

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 3-10cm ĐK 20-33cm Chất...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0198

BÁT LŨA BO0198

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7-12cm ĐK 21-28cm Chất...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0199

BÁT LŨA BO0199

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9-11cm ĐK 20-24cm Chất...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0184

BÁT LŨA BO0184

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7-12cm ĐK 21-22cm Chất...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0186

BÁT LŨA BO0186

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 4-9cm ĐK 30-40cm Chất...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0188

BÁT LŨA BO0188

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7-9cm ĐK 20-23cm Chất...

4.850.000₫

BÁT LŨA BO0189

BÁT LŨA BO0189

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 22cm Chất...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0190

BÁT LŨA BO0190

Chất liệu: Gỗ lũa dế hoa Kích thước: cao 7-10cm đường kính 19-22cm

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0182

BÁT LŨA BO0182

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 6-13cm ĐK 23-36cm Chất...

4.150.000₫