BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0303

BÁT LŨA BO0303

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 8cm ĐK 14-18cm nặng...

950.000₫

BÁT LŨA BO0302

BÁT LŨA BO0302

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-19cm nặng...

950.000₫

BÁT LŨA BO0301

BÁT LŨA BO0301

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7cm ĐK 14-17cm nặng...

950.000₫

BÁT LŨA BO0298

BÁT LŨA BO0298

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 8cm ĐK 14-18cm nặng...

950.000₫

BÁT LŨA BO0296

BÁT LŨA BO0296

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-20cm nặng...

950.000₫

BÁT LŨA BO0293

BÁT LŨA BO0293

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 15-17cm nặng...

750.000₫

BÁT LŨA BO0291

BÁT LŨA BO0291

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao8cm ĐK 17-25cm nặng 0.4kg...

1.150.000₫

BÁT LŨA BO0290

BÁT LŨA BO0290

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 17-26cm nặng 0.4kg...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0289

BÁT LŨA BO0289

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao12cm ĐK 17-30cm...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0288

BÁT LŨA BO0288

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 19-27cm nặng 0.9kg...

3.850.000₫

THUYỀN TRÀ TT0286

THUYỀN TRÀ TT0286

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao15cm ĐK 21cm nặng 1.3kg...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0284

BÁT LŨA BO0284

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao11cm ĐK 33cm sâu 6cm ...

4.850.000₫

bát lũa BO0277

bát lũa BO0277

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 28x33cm nặng...

3.850.000₫

bát lũa BO0278

bát lũa BO0278

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 28x34cm nặng...

3.150.000₫

bát lũa BO0279

bát lũa BO0279

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 18x20cm nặng...

2.550.000₫