BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0089

BÁT LŨA BO0089

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 18X18X9cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0101

BÁT LŨA BO0101

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 18X18X9cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0151

BÁT LŨA BO0151

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 15X15X7cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0126

BÁT LŨA BO0126

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Chất liệu: Gỗ Lũa trai lý Khay...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0163

BÁT LŨA BO0163

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0164

BÁT LŨA BO0164

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Chất liệu: Gỗ Lũa Dế hoa Khay...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0161

BÁT LŨA BO0161

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Chất liệu: Gỗ Lũa trai lý Khay...

2.850.000₫

Bát Lũa BO0120

Bát Lũa BO0120

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 30x24x13cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

3.150.000₫

Bát Lũa BO0113

Bát Lũa BO0113

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 30x28x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dế Hoa ...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0111

BÁT LŨA BO0111

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 37x35x14cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0110

BÁT LŨA BO0110

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 31x31x7cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

4.150.000₫

BÁT LŨA BO0108

BÁT LŨA BO0108

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 40x40x16cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

4.850.000₫

BÁT LŨA BO0107

BÁT LŨA BO0107

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 28x27x10cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0101

BÁT LŨA BO0101

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 28x27x11cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

2.850.000₫