BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0353

BÁT LŨA BO0353

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:  23cm.22cm.13cm Cân nặng : 1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0352

BÁT LŨA BO0352

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:  32cm.23cm.10cm Cân nặng : 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0351

BÁT LŨA BO0351

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:  Đường Kính 20cm x 10cm Nặng : 0,5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0350

BÁT LŨA BO0350

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 42cm x 26cm x 17cm Nặng : 1.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0349

BÁT LŨA BO0349

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 17,5~20,5cm x Cao 12cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0348

BÁT LŨA BO0348

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 19~20cm x Cao 10cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0347

BÁT LŨA BO0347

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 17,5cm x Cao 9cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0346

BÁT LŨA BO0346

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 18,5~22cm x Cao 11,5cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0345

BÁT LŨA BO0345

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 23~26,5cm x Cao 13,5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0344

BÁT LŨA BO0344

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 23~25cm x Cao 14.5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0343

BÁT LŨA BO0343

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 23~25cm x Cao 14.5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0342

BÁT LŨA BO0342

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 25cm x Cao 15.5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0341

BÁT LŨA BO0341

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:26cm x 7cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0340

BÁT LŨA BO0340

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:26cm x 9cm Nặng :1,0 kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0339

BÁT LŨA BO0339

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:26cm x 9cm Nặng :1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn không...

1.550.000₫