Vase | Bình hoa (Đã bán)

BÌNH LŨA EPOXY VA0552

BÌNH LŨA EPOXY VA0552

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 34x(14-9)cm Trọng lượng: 3kg Chất Liệu: gỗ lũa Gù Hương epoxy Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc...

7.500.000₫

BÌNH LŨA EPOXY VA0551

BÌNH LŨA EPOXY VA0551

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 34x(14-9)cm Trọng lượng: 3kg Chất Liệu: gỗ lũa Gù Hương epoxy Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc...

9.550.000₫

BÌNH LŨA EPOXY VA0550

BÌNH LŨA EPOXY VA0550

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 26x(12-7)cm Trọng lượng: 1.7kg Chất Liệu: gỗ lũa epoxy Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng...

5.750.000₫

BÌNH LŨA EPOXY VA0549

BÌNH LŨA EPOXY VA0549

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 19x(12-7)cm Trọng lượng: 1.2kg Chất Liệu: gỗ lũa epoxy Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng...

3.850.000₫

BÌNH LŨA VA0547

BÌNH LŨA VA0547

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước:  Trọng lượng:  Chất Liệu: gỗ lũa trai lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0545

BÌNH LŨA VA0545

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 40cm x 25cm x 17cm Trọng lượng: 3Kg Chất Liệu: gỗ lũa Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo,...

2.150.000₫

BÌNH LŨA SHOKA007

BÌNH LŨA SHOKA007

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 27cm-32cm; Đường kính đáy 13cm; Cao 16cm Khối lượng: 1.8Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

3.850.000₫

BÌNH LŨA SHOKA003

BÌNH LŨA SHOKA003

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính đáy 7cm; cao 27cm Đường kính miệng bình 21cm Khối lượng: 2kg Chất Liệu: gỗ lũa    Bình @LŨA DECOR là những tác...

3.150.000₫

BÌNH LŨA SHOKA002

BÌNH LŨA SHOKA002

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính đáy 8cm; cao 20cm Đường kính miệng bình 22cm Khối lượng: 2.5kg Chất Liệu: gỗ lũa lim xanh   Bình @LŨA DECOR là...

4.150.000₫

BÁT LŨA BO0308

BÁT LŨA BO0308

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 13cm ĐK 24cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0535

BÌNH LŨA VA0535

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 35cm cao 10cm Đường kính miệng bình 5cm Nặng: 3,2kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

2.850.000₫

CẶP BÌNH LŨA VA0518

CẶP BÌNH LŨA VA0518

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 15cm cao 20-22cm Đường kính miệng bình 5cm Trọng lượng: 2,7kg Chất Liệu: gỗ lũa sụ dế   Bình @LŨA DECOR là những...

3.550.000₫

BÌNH LŨA VA0515

BÌNH LŨA VA0515

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10-13cm cao 15cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 3,5kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác...

1.550.000₫

BÌNH LŨA VA0509

BÌNH LŨA VA0509

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 26cm cao 36cm Đường kính miệng bình 10-27cm Nặng: 9kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác...

6.850.000₫

BÌNH LŨA VA0506

BÌNH LŨA VA0506

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 36cm cao 26cm Đường kính miệng bình 8-13cm Nặng: 10,5kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác...

6.850.000₫