Vase | Bình hoa (Đã bán)

BÌNH LŨA EPOXY VA0552

BÌNH LŨA EPOXY VA0552

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 34x(14-9)cm Trọng lượng: 3kg Chất Liệu: gỗ lũa...

7.500.000₫

BÌNH LŨA VA0547

BÌNH LŨA VA0547

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Trọng lượng: Chất Liệu: gỗ lũa...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0545

BÌNH LŨA VA0545

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 40cm x 25cm x 17cm Trọng lượng: 3Kg ...

2.150.000₫

BÌNH LŨA SHOKA007

BÌNH LŨA SHOKA007

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 27cm-32cm; Đường kính đáy 13cm; Cao 16cm Khối lượng: 1.8Kg Chất Liệu:...

3.850.000₫

BÌNH LŨA SHOKA003

BÌNH LŨA SHOKA003

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính đáy 7cm; cao 27cm Đường kính miệng bình 21cm Khối lượng: 2kg...

3.150.000₫

BÌNH LŨA SHOKA002

BÌNH LŨA SHOKA002

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính đáy 8cm; cao 20cm Đường kính miệng bình 22cm Khối lượng: 2.5kg...

4.150.000₫

BÌNH LŨA VA0535

BÌNH LŨA VA0535

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 35cm cao 10cm Đường kính miệng bình 5cm ...

2.850.000₫

CẶP BÌNH LŨA VA0518

CẶP BÌNH LŨA VA0518

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 15cm cao 20-22cm Đường kính miệng bình 5cm...

3.550.000₫

BÌNH LŨA VA0515

BÌNH LŨA VA0515

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10-13cm cao 15cm Đường kính miệng bình 4cm...

1.550.000₫

BÌNH LŨA VA0505

BÌNH LŨA VA0505

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 20cm cao 30cm Đường kính miệng bình 8-15cm...

4.850.000₫

BÌNH LŨA VA0503

BÌNH LŨA VA0503

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 23cm cao 19cm Đường kính miệng bình 10cm...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0487

BÌNH LŨA VA0487

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 12cm cao 21cm Đường kính miệng bình 5cm...

2.150.000₫

BÌNH LŨA VA0484

BÌNH LŨA VA0484

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 18cm cao 15cm Đường kính miệng bình 8cm...

1.850.000₫

BÌNH LŨA TRỤ 40

BÌNH LŨA TRỤ 40

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 15cm cao 40cm Đường kính miệng bình 7cm...

4.150.000₫

BÌNH LŨA VA0467

BÌNH LŨA VA0467

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9cm chiều dài 35-40cm cao 12cm Đường kính...

3.850.000₫