Lamp | Đèn (Đã bán)

ĐÈN LŨA EPOXY LA0067

ĐÈN LŨA EPOXY LA0067

Kích thước: 10x10x35cm. Chất liệu: Gỗ lũa THÔNG TIN CHO BẠN: Epoxy resin cao cấp được tạo ra với các ưu điểm về độ cứng, trong suốt và...

7.550.000₫ 8.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0059

ĐÈN LŨA LA0059

Đèn Lũa Kích thước: 18x18x68cm Chất liệu: Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

15.500.000₫

ĐÈN LŨA LA0057

ĐÈN LŨA LA0057

Đèn Lũa Kích thước: 12x9x38cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

1.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0056

ĐÈN LŨA LA0056

Đèn Lũa Kích thước: 16x10x40cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

2.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0055

ĐÈN LŨA LA0055

Đèn Lũa Kích thước:13x11x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ...

1.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0054

ĐÈN LŨA LA0054

Đèn Lũa Kích thước: 19x11x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

2.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0053

ĐÈN LŨA LA0053

Đèn Lũa Kích thước: 20x18x42 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương kết hợp Epoxy Thông tin về gỗ lũa:...

4.150.000₫

ĐÈN LŨA LA0052

ĐÈN LŨA LA0052

Đèn Lũa Kích thước: 17x10x56 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

3.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0051

ĐÈN LŨA LA0051

Đèn Lũa Kích thước: 14x12x28cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0049

ĐÈN LŨA LA0049

Đèn Lũa Kích thước: 33x20x60cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

4.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0064

ĐÈN LŨA LA0064

Đèn Lũa Kích thước: 26x17x54cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0065

ĐÈN LŨA EPOXY LA0065

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 13x7x34cm Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

7.640.000₫ 9.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0042

ĐÈN LŨA EPOXY LA0042

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 12x12x41 Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

11.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0038

ĐÈN LŨA LA0038

Đèn Lũa Kích thước: 21x17x49 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Rừng Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

4.550.000₫