Lamp | Đèn (Đã bán)

ĐÈN LŨA EPOXY LA0067

ĐÈN LŨA EPOXY LA0067

Kích thước: 10x10x35cm. Chất liệu: Gỗ lũa  THÔNG TIN CHO BẠN: Epoxy resin cao cấp được tạo ra với các ưu điểm về độ cứng, trong suốt và chống bào mòn tốt...

7.550.000₫ 8.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0059

ĐÈN LŨA LA0059

Đèn Lũa  Kích thước: 18x18x68cm Chất liệu: Epoxy   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của các loại cây...

15.500.000₫

ĐÈN LŨA LA0057

ĐÈN LŨA LA0057

Đèn Lũa  Kích thước: 12x9x38cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối...

1.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0056

ĐÈN LŨA LA0056

Đèn Lũa  Kích thước: 16x10x40cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối...

2.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0055

ĐÈN LŨA LA0055

Đèn Lũa  Kích thước:13x11x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của...

1.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0054

ĐÈN LŨA LA0054

Đèn Lũa  Kích thước: 19x11x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối...

2.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0053

ĐÈN LŨA LA0053

Đèn Lũa  Kích thước: 20x18x42 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương kết hợp Epoxy   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong...

4.150.000₫

ĐÈN LŨA LA0052

ĐÈN LŨA LA0052

Đèn Lũa  Kích thước: 17x10x56 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

3.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0051

ĐÈN LŨA LA0051

Đèn Lũa  Kích thước: 14x12x28cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0049

ĐÈN LŨA LA0049

Đèn Lũa  Kích thước: 33x20x60cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Lim   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của...

4.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0064

ĐÈN LŨA LA0064

Đèn Lũa  Kích thước: 26x17x54cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Lim   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0065

ĐÈN LŨA EPOXY LA0065

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 13x7x34cm Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

7.640.000₫ 9.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0042

ĐÈN LŨA EPOXY LA0042

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 12x12x41 Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

11.550.000₫