Lamp | Đèn (Đã bán)

ĐÈN LŨA LA0055

ĐÈN LŨA LA0055

Đèn Lũa Kích thước:13x11x40 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ...

1.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0053

ĐÈN LŨA LA0053

Đèn Lũa Kích thước: 20x18x42 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương kết hợp Epoxy Thông tin về gỗ lũa:...

4.150.000₫

ĐÈN LŨA LA0049

ĐÈN LŨA LA0049

Đèn Lũa Kích thước: 33x20x60cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

4.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0064

ĐÈN LŨA LA0064

Đèn Lũa Kích thước: 26x17x54cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

5.550.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0042

ĐÈN LŨA EPOXY LA0042

Đèn Lũa EPOXY Kích thước: 12x12x41 Chất liệu: Gỗ Lũa + EPOXY Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

11.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0038

ĐÈN LŨA LA0038

Đèn Lũa Kích thước: 21x17x49 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dâu Rừng Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

4.550.000₫

Đèn lũa epoxy LA0006

Đèn lũa epoxy LA0006

Kích thước: 16x14x38cm. THÔNG TIN CHO BẠN: Epoxy resin cao cấp được tạo ra với các ưu điểm về độ cứng, trong suốt và chống bào mòn tốt như...

18.000.000₫

ĐÈN LŨA LA0004

ĐÈN LŨA LA0004

Đèn Lũa gỗ Ngọc Am Kích thước: 160 x 80 x 60cm Vì sao Gỗ Ngọc Am được xem là biểu tượng của Tâm Linh và Sức khoẻ...

39.500.000₫

CẶP ĐÈN LŨA LA0002

CẶP ĐÈN LŨA LA0002

Đèn Lũa Kích thước: 52x15x59cm. Chất liệu: Gỗ Lũa Vàng Tâm Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

19.100.000₫ 20.850.000₫

Đèn lũa LA0009

Đèn lũa LA0009

Chất liệu: Song Sụ

3.150.000₫

Đèn lũa LA0010

Đèn lũa LA0010

Kích thước: 22x22x30cm Chất liệu: Vàng Tâm

6.550.000₫

Đèn lũa LA0013

Đèn lũa LA0013

Kích thước: 35x35x106cm Chất liệu: Lim Xanh

12.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0035

ĐÈN LŨA LA0035

Chất liệu: Kích thước: 28x28x61 cm

3.850.000₫