Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY LŨA TR0058

KHAY LŨA TR0058

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 60x13x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Nu Nghiến Đỏ ...

7.550.000₫

KHAY LŨA TR0057

KHAY LŨA TR0057

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 63x13x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Nu Nghiến Đỏ ...

7.550.000₫

KHAY LŨA TR0056

KHAY LŨA TR0056

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 30x28x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dế Hoa ...

1.850.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0055

KHAY LŨA EPOXY TR0055

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 31x28x8 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Dế Hoa kết hợp Epoxy...

1.850.000₫

Khay Lũa TR0052

Khay Lũa TR0052

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 32x23x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

750.000₫

Khay Lũa TR0051

Khay Lũa TR0051

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 34x21x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

750.000₫

Khay Lũa TR0050

Khay Lũa TR0050

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 60x32x7 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

3.550.000₫

Khay Lũa TR00047

Khay Lũa TR00047

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 33x31x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

950.000₫

Khay lũa TR0044

Khay lũa TR0044

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 28x17x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

550.000₫

Khay lũa TR0043

Khay lũa TR0043

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x22x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

750.000₫

Khay Lũa TR0042

Khay Lũa TR0042

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 36x29x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

1.150.000₫

Khay Lũa TR0041

Khay Lũa TR0041

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích Thước: 40x13x3 cm Chất liệu: Nu Nghiến Đỏ Khay lũa...

2.550.000₫

Khay lũa TR0040

Khay lũa TR0040

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích Thước: 26x22x3 cm Chất liệu: Nu Nghiến Khay lũa...

2.550.000₫

Khay lũa TR0038

Khay lũa TR0038

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 75x20x3 cm Chất liệu: Nu Nghiến Đỏ ...

9.550.000₫