Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY TRÀ EPOXY TR0110

KHAY TRÀ EPOXY TR0110

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

4.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0035

KHAY LŨA Epoxy TR0035

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

4.850.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0024

KHAY LŨA EPOXY TR0024

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

4.850.000₫

KHAY LŨA TR0058

KHAY LŨA TR0058

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 60x13x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Nu Nghiến Đỏ ...

7.550.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0092

KHAY LŨA EPOXY TR0092

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. ...

4.150.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0100

KHAY LŨA EPOXY TR0100

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

7.550.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0106

KHAY LŨA EPOXY TR0106

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

15.550.000₫

KHAY LŨA TR0129

KHAY LŨA TR0129

Chất liệu: gôc lũa dế đỏ Kích thước: 44x21x3cm

1.850.000₫

kHAY TRÀ TR0128

kHAY TRÀ TR0128

Chất liệu: gôc lũa song sụ Kích thước: 45x23x3cm

4.550.000₫

KHAY TRÀ EPOXY TR0112

KHAY TRÀ EPOXY TR0112

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

2.550.000₫

KHAY LŨA TR0127

KHAY LŨA TR0127

Chất liệu: gỗ lũa dế đỏ kết hợp epoxy Kích thước: 48x23x3cm

2.150.000₫

KHAY LŨA TR0151

KHAY LŨA TR0151

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 45x23x3cm Chất liệu: Gỗ Lũa Song sụ kết hợp Epoxy ...

4.550.000₫

MIẾNG LÓT TR0152

MIẾNG LÓT TR0152

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 49x22x3 cm Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ kết hợp Epoxy...

2.150.000₫

MIẾNG LÓT TR0153

MIẾNG LÓT TR0153

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 59x52x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

2.550.000₫