Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY LŨA TR0227

KHAY LŨA TR0227

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 44cm; rộng 34cm; cao 3cm ...

2.250.000₫

KHAY LŨA TR0226

KHAY LŨA TR0226

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 43cm; rộng 33cm; cao 3cm ...

2.250.000₫

KHAY LŨA TR0223

KHAY LŨA TR0223

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0222

KHAY LŨA TR0222

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0221

KHAY LŨA TR0221

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0220

KHAY LŨA TR0220

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0219

KHAY LŨA TR0219

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0216

KHAY LŨA TR0216

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0215

KHAY LŨA TR0215

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0214

KHAY LŨA TR0214

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

9.550.000₫

KHAY LŨA TR0213

KHAY LŨA TR0213

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

9.550.000₫

KHAY LŨA TR0211

KHAY LŨA TR0211

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 43cm; rộng 13cm; cao 6cm ...

2.150.000₫

KHAY LŨA TR0210

KHAY LŨA TR0210

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 63cm; rộng 30cm; cao 3cm ...

9.550.000₫

KHAY LŨA TR0208

KHAY LŨA TR0208

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 59cm; rộng 30cm; cao 3cm ...

6.550.000₫

KHAY LŨA TR0206

KHAY LŨA TR0206

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 50cm; rộng 30cm; cao 3cm ...

2.150.000₫