Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY LŨA TR0127

KHAY LŨA TR0127

Chất liệu: gỗ lũa dế đỏ kết hợp epoxy Kích thước: 48x23x3cm

2.150.000₫

kHAY TRÀ TR0128

kHAY TRÀ TR0128

Chất liệu: gôc lũa song sụ Kích thước: 45x23x3cm

4.550.000₫

KHAY LŨA TR0129

KHAY LŨA TR0129

Chất liệu: gôc lũa dế đỏ Kích thước: 44x21x3cm

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0130

KHAY LŨA TR0130

Chất liệu: gôc lũa dế đỏ Kích thước: 30x19x3cm

1.550.000₫

KHAY LŨA TR0122

KHAY LŨA TR0122

Chất liệu: gỗ lũa nu nghiến Kích thước: 40X18X6CM

4.850.000₫

KHAY LŨA TR0123

KHAY LŨA TR0123

Chất liệu: gỗ lũa nu nghiến Kích thước: 40X18X6CM

4.850.000₫

KHAY LŨA TR0114

KHAY LŨA TR0114

Chất liệu: gỗ lũa song sụ Kích thước: 56x22x5cm nặng 4kg

15.550.000₫

KHAY LŨA TR0116

KHAY LŨA TR0116

Kích thước: 62x22x6cm

15.550.000₫

KHAY LŨA TR0118

KHAY LŨA TR0118

Chất liệu: gỗ lũa song sụ Kích thước: 60x20x5cm nặng 3,5kg

15.550.000₫

KHAY LŨA TR0119

KHAY LŨA TR0119

Chất liệu: gỗ lũa song sụ KT 63x20x5cm nặng 3,7kg

15.550.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0092

KHAY LŨA EPOXY TR0092

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. ...

4.150.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0100

KHAY LŨA EPOXY TR0100

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu...

7.550.000₫

MIẾNG LÓT XX0001

MIẾNG LÓT XX0001

Kích thước: 48x37cm

1.550.000₫

MIẾNG LÓT XX0007

MIẾNG LÓT XX0007

Kích thước: 47x35cm

1.150.000₫

MIẾNG LÓT XX0014

MIẾNG LÓT XX0014

Chất liệu: gỗ lũa xá xị Kích thước: 49x42cm

1.550.000₫