Tray | Khay (Đã bán)

KHAY LŨA TR0204

KHAY LŨA TR0204

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 47cm; rộng 25cm; cao 3cm                      Nặng 2,5kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.550.000₫

KHAY LŨA TR0201

KHAY LŨA TR0201

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ song sụ kết hợp với Epoxy. Kích thước:...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0198

KHAY LŨA TR0198

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ song sụ kết hợp với Epoxy. Kích thước:...

12.550.000₫

KHAY LŨA TR0197

KHAY LŨA TR0197

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ song sụ kết hợp với Epoxy. Kích thước:...

12.550.000₫

ĐĨA LŨA DL0049

ĐĨA LŨA DL0049

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 40x30x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

1.150.000₫

ĐĨA LŨA DL0047

ĐĨA LŨA DL0047

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 40x30x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

1.150.000₫

ĐĨA LŨA DL0046

ĐĨA LŨA DL0046

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 40x30x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

1.150.000₫

ĐĨA LŨA DL0045

ĐĨA LŨA DL0045

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0044

ĐĨA LŨA DL0044

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0043

ĐĨA LŨA DL0043

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0042

ĐĨA LŨA DL0042

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0041

ĐĨA LŨA DL0041

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0039

ĐĨA LŨA DL0039

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0038

ĐĨA LŨA DL0038

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0037

ĐĨA LŨA DL0037

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫