BOWL | BÁT (Đã bán)

BÁT LŨA BO0347

BÁT LŨA BO0347

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 17,5cm x Cao 9cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0333

BÁT LŨA BO0333

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 26 cm ĐK 14~50 cm Nặng :5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

9.550.000₫

BÁT LŨA BO0326

BÁT LŨA BO0326

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 13cm ĐK 24-32cm Khối lượng: 1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0325

BÁT LŨA BO0325

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 24-30cm Khối lượng: 1.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0324

BÁT LŨA BO0324

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 10cm ĐK 26-32cm Khối lượng: 1.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0323

BÁT LŨA BO0323

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 10cm ĐK 28-32cm Khối lượng: 1.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0319

BÁT LŨA BO0319

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 26-30cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.550.000₫

BỘ BÁT LŨA VÀ THUYỀN TRÀ BO0317

BỘ BÁT LŨA VÀ THUYỀN TRÀ BO0317

Bộ Bát Lũa và Thuyền Trà - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Bát Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 17 - 22cm Khối lượng: 0.5kg Thuyền Trà Kích...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0316

BÁT LŨA BO0316

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 8cm ĐK 22cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0315

BÁT LŨA BO0315

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 10cm ĐK 23-25cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0313

BÁT LŨA BO0313

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 22-23cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0312

BÁT LŨA BO0312

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 13cm ĐK 23-25cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0309

BÁT LŨA BO0309

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 16cm ĐK 25cm Khối lượng: 1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0306

BÁT LŨA BO0306

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 10cm ĐK 32cm nặng 1.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0304

BÁT LŨA BO0304

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 21cm nặng 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

Liên hệ