BOWL | BÁT (Đã bán)

BÁT LŨA BO0326

BÁT LŨA BO0326

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 24-32cm Khối...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0323

BÁT LŨA BO0323

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 10cm ĐK 28-32cm Khối...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0316

BÁT LŨA BO0316

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 8cm ĐK 22cm Khối...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0313

BÁT LŨA BO0313

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 22-23cm Khối...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0309

BÁT LŨA BO0309

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 16cm ĐK 25cm Khối...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0304

BÁT LŨA BO0304

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 21cm nặng...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0300

BÁT LŨA BO0300

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-18cm nặng...

750.000₫

BÁT LŨA BO0299

BÁT LŨA BO0299

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7cm ĐK 11-16cm nặng...

750.000₫

BÁT LŨA BO0297

BÁT LŨA BO0297

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-18cm nặng...

950.000₫

BÁT LŨA BO0295

BÁT LŨA BO0295

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao10cm ĐK 15-18cm nặng 0.4kg...

950.000₫

BÁT LŨA BO0294

BÁT LŨA BO0294

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 20-22cm nặng...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0292

BÁT LŨA BO0292

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao9cm ĐK 18-27cm nặng 1kg...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0287

BÁT LŨA BO0287

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao14cm ĐK 28-34cm nặng 1kg...

4.150.000₫

BÁT LŨA BO0285

BÁT LŨA BO0285

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 31-36cm nặng 1.5kg...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0283

BÁT LŨA BO0283

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao11cm ĐK 34cm sâu 7cm ...

4.850.000₫