Tray | Khay (Đã bán)

ĐĨA LŨA DL0038

ĐĨA LŨA DL0038

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0037

ĐĨA LŨA DL0037

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0036

ĐĨA LŨA DL0036

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

950.000₫

ĐĨA LŨA DL0035

ĐĨA LŨA DL0035

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0034

ĐĨA LŨA DL0034

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0033

ĐĨA LŨA DL0033

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0032

ĐĨA LŨA DL0032

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0031

ĐĨA LŨA DL0031

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0030

ĐĨA LŨA DL0030

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0029

ĐĨA LŨA DL0029

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 25x20x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

650.000₫

ĐĨA LŨA DL0028

ĐĨA LŨA DL0028

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 26x25x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

850.000₫

ĐĨA LŨA DL0027

ĐĨA LŨA DL0027

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 26x25x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

850.000₫

ĐĨA LŨA DL0026

ĐĨA LŨA DL0026

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 26x25x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

850.000₫

ĐĨA LŨA DL0025

ĐĨA LŨA DL0025

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 26x25x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

850.000₫

ĐĨA LŨA DL0024

ĐĨA LŨA DL0024

ĐĨA LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 26x25x2 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

850.000₫