Vase | Bình hoa

Vase | Bình hoa
CẶP BÌNH LŨA VA0120

CẶP BÌNH LŨA VA0120

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: - Bình To: 16x14x26cm. - Bình Nhỏ: 17x11x18cm. ...

3.850.000₫

BÌNH LŨA VA0107

BÌNH LŨA VA0107

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình (Bao gồm cả hoa sen giấy cắm y hình) Kích...

3.850.000₫

BÌNH LŨA VA0115

BÌNH LŨA VA0115

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 15x15x25 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Bình @LŨA...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0116

BÌNH LŨA VA0116

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 16x12x30 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị Bình @LŨA...

1.850.000₫ 2.150.000₫

Bình lũa VA0119

Bình lũa VA0119

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 20x15x31cm Chất Liệu: Gỗ lũa Đinh hương ...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0106

BÌNH LŨA VA0106

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 40x30x50cm Chất liệu: gỗ lũa Âm Đen ...

11.550.000₫

BÌNH LŨA VA0105

BÌNH LŨA VA0105

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 64x36x70cm Chất liệu: gỗ lũa Trường Mật ...

15.550.000₫

BÌNH LŨA VA0104

BÌNH LŨA VA0104

Bát lũa: 22 x 22 x 15 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh hương. BÁT GỖ LŨA không sơn không chống ẩm nhưng đảm bảo không mốc...

3.850.000₫

BÌNH LŨA VA0103

BÌNH LŨA VA0103

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 11,6x10x36cm Chất Liệu: Gỗ lũa Xá Xị ...

2.550.000₫

BÌNH LŨA VA0102

BÌNH LŨA VA0102

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 18x13x35 cm Chất Liệu: Gỗ lũa Xá...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0101

BÌNH LŨA VA0101

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 9,5x9x127 cm Chất Liệu: Gỗ lũa Xá...

1.850.000₫

BÌNH LŨA VA0100

BÌNH LŨA VA0100

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 8x8x16,5 cm Chất Liệu: Gỗ lũa Xá...

1.550.000₫

BÌNH LŨA VA0099

BÌNH LŨA VA0099

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 12x10x15 cm Chất Liệu: Gỗ lũa Xá...

1.550.000₫

Bình Lũa VA0098

Bình Lũa VA0098

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: size S: 10x10x13 cm size M: 10x10x...

550.000₫

Bình lũa VA0097

Bình lũa VA0097

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 10x10x13 cm Chất liệu: Gỗ lũa Xá xị ...

550.000₫