Vase | Bình hoa

Vase | Bình hoa
Bình hoa lũa SzS

Bình hoa lũa SzS

Liên hệ

BÌNH HOA VA0609

BÌNH HOA VA0609

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 29cm cao 30cm Đường kính miệng bình 10cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý Cân nặng:    Bình @LŨA DECOR là những tác...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0608

BÌNH LŨA VA0608

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9-15cm cao 28cm Đường kính miệng bình 12cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0607

BÌNH LŨA VA0607

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9-20cm cao 30cm Đường kính miệng bình 10cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0606

BÌNH LŨA VA0606

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: duong kinh 20cm cao 31cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0605

BÌNH LŨA VA0605

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 17cm cao 24cm Đường kính miệng bình 11cm Nặng: 3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0603

BÌNH LŨA VA0603

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 17cm cao 15cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 2,2kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0602

BÌNH LŨA VA0602

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 17cm cao 15cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 2,2kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0600

BÌNH LŨA VA0600

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 19cm; Đường kính đáy 10cm; Cao 22cm Khối lượng: 3 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0598

BÌNH LŨA VA0598

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 19cm; Đường kính đáy 10cm; Cao 22cm Khối lượng: 3 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0594

BÌNH LŨA VA0594

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 19cm; Đường kính đáy 10cm; Cao 22cm Khối lượng: 3 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

Liên hệ