Vase | Bình hoa

Vase | Bình hoa
BÌNH HOA GỖ LŨA VA0560

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0560

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 50 cm x 16cm x45cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0559

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0559

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 56cm x 16 cm x 28cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0558

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0558

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 46cm x 18cm x 48cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo,...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0557

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0557

  BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 48cm x 22cmx 48cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA013

BÌNH LŨA SHOKA013

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 17cm; Đường kính đáy 8cm; Cao 30cm Khối lượng: 2,0 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA012

BÌNH LŨA SHOKA012

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 18cm; Đường kính đáy 8cm; Cao 30cm Khối lượng: 2,5 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA011

BÌNH LŨA SHOKA011

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 19cm; Đường kính đáy 10cm; Cao 22cm Khối lượng: 3 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA010

BÌNH LŨA SHOKA010

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 17cm; Đường kính đáy 8cm; Cao 30cm Khối lượng: 2,3 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA009

BÌNH LŨA SHOKA009

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 18cm; Đường kính đáy 6cm; Cao 25cm Khối lượng: 1 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA008

BÌNH LŨA SHOKA008

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 18cm; Đường kính đáy 6cm; Cao 28,5cm Khối lượng: 1.2Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0556

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0556

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: (20-8) x 7cm Trọng lượng: 1kg Chất Liệu: gỗ lũa dế hoa Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0555

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0555

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: (21-9) x 12 cm Trọng lượng: 1.8 kg Chất Liệu: gỗ lũa dế hoa Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0554

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0554

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 25 x (17-6) cm Trọng lượng: 2.5 kg Chất Liệu: gỗ lũa dế hoa Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0553

BÌNH LŨA VA0553

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 19x(15-9)cm Trọng lượng: 1.2kg Chất Liệu: gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không...

3.850.000₫

BÌNH LŨA EPOXY VA0549

BÌNH LŨA EPOXY VA0549

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 19x(12-7)cm Trọng lượng: 1.2kg Chất Liệu: gỗ lũa epoxy Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng...

3.850.000₫