Vase | Bình hoa

Vase | Bình hoa
CẶP BÌNH LŨA VA0326

CẶP BÌNH LŨA VA0326

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Chất Liệu: Gỗ lũa sụ dế

5.850.000₫

BÌNH LŨA VA0327

BÌNH LŨA VA0327

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 15cm đường kính 8-12cm nặng 1kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

1.550.000₫

BÌNH LŨA VA0328

BÌNH LŨA VA0328

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 35cm đường kính 13-15cm nặng 3kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

2.550.000₫

BÌNH LŨA VA0358

BÌNH LŨA VA0358

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 25cm đường kính 12cm nặng 1,9kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

1.550.000₫

BÌNH LŨA VA0359

BÌNH LŨA VA0359

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 26cm đường kính 13cm nặng 2,1kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

1.850.000₫

BÌNH LŨA VA0360

BÌNH LŨA VA0360

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 33cm đường kính 12-22cm nặng 5,5kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

4.550.000₫

BÌNH LŨA VA0361

BÌNH LŨA VA0361

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 27cm đường kính 12-15cm nặng 3,5kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

3.550.000₫

BÌNH LŨA VA0362

BÌNH LŨA VA0362

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: cao 28cm đường kính 13-17cm nặng 4,5kg Chất Liệu: Gỗ lũa...

4.150.000₫

CẶP BÌNH LŨA VA0325

CẶP BÌNH LŨA VA0325

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Chất Liệu: Gỗ lũa Xá xị ...

4.150.000₫

BÌNH LŨA VA0320

BÌNH LŨA VA0320

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Cao 28cm ĐK 13-18cm Chất Liệu: Gỗ lũa trai lý ...

4.850.000₫

BÌNH LŨA VA0321

BÌNH LŨA VA0321

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Cao 17cm ĐK 10-13cm Chất Liệu: Gỗ lũa trai lý ...

1.850.000₫

BÌNH LŨA VA0322

BÌNH LŨA VA0322

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Cao 19cm ĐK 12-18cm Chất Liệu: Gỗ lũa trai lý ...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0323

BÌNH LŨA VA0323

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Cao 28cm ĐK 10-19cm Chất Liệu: Gỗ lũa trai lý ...

4.150.000₫

BÌNH LŨA VA0324

BÌNH LŨA VA0324

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Cao 26cm ĐK 10-16cm Chất Liệu: Gỗ lũa trai lý ...

3.550.000₫