Table | Bàn (Đã bán)

BÀN LŨA TA0050

BÀN LŨA TA0050

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư vấn những mẫu mã mới nhất nhé. LŨA DECOR – A N...

Liên hệ

BÀN LŨA TA0039

BÀN LŨA TA0039

BỘ BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước:  Chất liệu: Gỗ lũa  Bàn lũa  là những tác phẩm độc bản được phối tác từ vẻ đep của...

Liên hệ

BÀN LŨA TA0037

BÀN LŨA TA0037

BỘ BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước:  Chất liệu: Gỗ lũa Ngọc Am Bàn lũa  là những tác phẩm độc bản được phối tác từ vẻ...

Liên hệ

BÀN LŨA TA0035

BÀN LŨA TA0035

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: 123 x(70-30)x30cm Chất liệu: Gỗ lũa Ngọc Am Bàn lũa  là những tác phẩm độc bản được phối tác từ...

38.550.000₫

BÀN LŨA TA0031

BÀN LŨA TA0031

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: 210x71x31cm Chất liệu: Gỗ lũa lim xanh than Bàn lũa  là những tác phẩm độc bản được phối tác từ...

35.000.000₫

BÀN BẾP BB0015

BÀN BẾP BB0015

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: Đường kính 38cm cao 12cm Chất liệu: Gỗ lũa Song sụ Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư...

6.550.000₫

BÀN BẾP BB0011

BÀN BẾP BB0011

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: Đường kính 37-45cm cao 30cm Chất liệu: Gỗ lũa Song sụ Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư...

18.550.000₫

BÀN BẾP BB0010

BÀN BẾP BB0010

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: Đường kính 53-56cm cao 30cm Chất liệu: Gỗ lũa Vàng tâm Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư...

16.550.000₫

BÀN BẾP BB0009

BÀN BẾP BB0009

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn Kích thước: Đường kính 35-40cm cao 30cm   Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư vấn những mẫu mã mới...

9.550.000₫

BÀN BẾP BB0008

BÀN BẾP BB0008

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn   Kích thước: đường kính 50cm cao 12cm   Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư vấn những mẫu mã mới...

6.550.000₫

BÀN BẾP LŨA BB0007

BÀN BẾP LŨA BB0007

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn   Kích thước:  Chất liệu:      Đừng ngần ngại liên lạc với LŨA để được tư vấn những mẫu mã mới nhất nhé. LŨA DECOR –...

10.550.000₫

BÀN LŨA TA0029

BÀN LŨA TA0029

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn   Kích thước: 63x33x23cm Chất liệu: Ngọc am   Bàn lũa là những tác phẩm độc bản được phối tác từ vẻ đep của hình...

5.550.000₫

BÀN LŨA TR0028

BÀN LŨA TR0028

BÀN LŨA: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn   Kích thước: 215x77cm cao 30-50cm Chất liệu: Ngọc am   Bàn lũa là những tác phẩm độc bản được phối tác từ vẻ đep...

Liên hệ

BÀN LŨA EPOXY TA0027

BÀN LŨA EPOXY TA0027

BÀN LŨA EPOXY: Trang sức hiện đại cho không gian của bạn   Kích thước: 70x90x35cm Chất liệu: Gỗ lũa Nu nghiến Màu sắc: Ngọc bích.   Bàn lũa epoxy là những tác phẩm độc bản...

46.000.000₫