Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY LŨA TR0726

KHAY LŨA TR0726

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Song sụ kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0725

KHAY LŨA TR0725

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Song sụ kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0724

KHAY LŨA TR0724

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Song sụ kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0723

KHAY LŨA TR0723

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Song sụ kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0722

KHAY LŨA TR0722

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Song sụ kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0721

KHAY LŨA TR0721

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 40cm; rộng 23cm; cao 2cm                      Nặng 1kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0720

KHAY LŨA TR0720

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 38cm; rộng 24cm; cao 2cm                      Nặng 1kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0719

KHAY LŨA TR0719

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 38cm; rộng 23cm; cao 2cm                      Nặng 1kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0718

KHAY LŨA TR0718

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 43cm; rộng 23cm; cao 2cm                      Nặng 1.2kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0717

KHAY LŨA TR0717

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 40cm; rộng 23cm; cao 2cm                      Nặng 1.2kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0715

KHAY LŨA TR0715

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 27cm; rộng 20cm; cao 2cm                      Nặng 0.5kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

750.000₫

KHAY LŨA TR0714

KHAY LŨA TR0714

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 25m; rộng 18cm; cao 2cm                      Nặng 0.5kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

750.000₫

KHAY LŨA TR0713

KHAY LŨA TR0713

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 37m; rộng 23cm; cao 2cm                      Nặng 1kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0712

KHAY LŨA TR0712

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 38m; rộng 22cm; cao 2cm                      Nặng 1kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0711

KHAY LŨA TR0711

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: Dài 44m; rộng 21cm; cao 2cm                      Nặng 1.2kg  Chất liệu: Gỗ Lũa...

1.550.000₫