Tray | Khay

Tray | Khay
Khay lũa TR0038

Khay lũa TR0038

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 75x20x3 cm Chất liệu: Nu Nghiến Đỏ ...

9.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0035

KHAY LŨA Epoxy TR0035

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

4.850.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0034

KHAY LŨA Epoxy TR0034

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 40x40x10 cm Chất liệu: Gỗ Lũa + Epoxy ...

5.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0031

KHAY LŨA Epoxy TR0031

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

2.850.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0029

KHAY LŨA Epoxy TR0029

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

2.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0028

KHAY LŨA Epoxy TR0028

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

2.850.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0027

KHAY LŨA Epoxy TR0027

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

2.850.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0026

KHAY LŨA Epoxy TR0026

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

5.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0025

KHAY LŨA Epoxy TR0025

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

5.150.000₫

KHAY LŨA EPOXY TR0024

KHAY LŨA EPOXY TR0024

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

5.150.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0022

KHAY LŨA Epoxy TR0022

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

3.150.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0021

KHAY LŨA Epoxy TR0021

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

2.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0019

KHAY LŨA Epoxy TR0019

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

2.550.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0018

KHAY LŨA Epoxy TR0018

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Thiết kế quà hộp qùa tặng cùng...

5.150.000₫

Khay Lũa TR0016

Khay Lũa TR0016

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 31x30x3 cm Chất liệu: Trai Lý Khay...

1.850.000₫