Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY LŨA TR0058

KHAY LŨA TR0058

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 60x13x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Nu Nghiến Đỏ ...

7.550.000₫

KHAY LŨA TR0057

KHAY LŨA TR0057

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 63x13x6 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Nu Nghiến Đỏ ...

7.550.000₫

Khay Lũa TR0050

Khay Lũa TR0050

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 60x32x7 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

3.550.000₫

Khay lũa TR0040

Khay lũa TR0040

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích Thước: 26x22x3 cm Chất liệu: Nu Nghiến Khay lũa...

2.550.000₫