Tray | Khay

Tray | Khay
KHAY LŨA TR0741

KHAY LŨA TR0741

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 53 x 30x 3 cm Khối lượng :...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0740

KHAY LŨA TR0740

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 53 x 30x 3 cm Khối lượng :...

2.850.000₫

KHAY LŨA TR0739

KHAY LŨA TR0739

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 35 x 20x 3 cm Khối lượng :...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0738

KHAY LŨA TR0738

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 35 x 20x 3 cm Khối lượng :...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0737

KHAY LŨA TR0737

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 35 x 20x 3 cm Khối lượng :...

1.850.000₫

KHAY LŨA TR0736

KHAY LŨA TR0736

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 50 x 20x 3 cm Khối lượng :...

2.150.000₫

KHAY LŨA TR0735

KHAY LŨA TR0735

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 44 x 20x 3 cm Khối lượng...

2.150.000₫

KHAY LŨA TR0734

KHAY LŨA TR0734

KHAY LŨA  “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị Kích thước: 47x 20x 3 cm Khối lượng :...

2.150.000₫

KHAY LŨA TR0733

KHAY LŨA TR0733

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0732

KHAY LŨA TR0732

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị kết hợp với Epoxy  Kích...

4.550.000₫

KHAY LŨA TR0731

KHAY LŨA TR0731

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị kết hợp với Epoxy  Kích...

4.550.000₫

KHAY LŨA TR0730

KHAY LŨA TR0730

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị kết hợp với Epoxy  Kích...

3.850.000₫

KHAY LŨA TR0729

KHAY LŨA TR0729

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị kết hợp với Epoxy  Kích...

4.150.000₫

KHAY LŨA TR0728

KHAY LŨA TR0728

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Xá Xị kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫

KHAY LŨA TR0727

KHAY LŨA TR0727

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Chất liệu: Gỗ Song sụ kết hợp với Epoxy  Kích...

5.550.000₫