Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH THIỀN MN0776

TIỂU CẢNH THIỀN MN0776

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 50x20x(10~50)cm. Trọng lượng: 4kg   Tác phẩm sắp đặt này một...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0774

TIỂU CẢNH MN0774

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: 25x22x37cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu si nhân sâm được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng...

2.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0772

TIỂU CẢNH MN0772

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa trai lý có kích thước: 25x22x37cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu si nhân sâm được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0768

TIỂU CẢNH MN0768

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa dế đỏ có kích thước: 52x20x45cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0767

TIỂU CẢNH THIỀN MN0767

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Trai lý có kích thước: 40x25x70cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu sao băng được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng cây...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0765

TIỂU CẢNH THIỀN MN0765

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 90x30x(17~60)cm. Trọng lượng: 4kg   Tác phẩm sắp đặt...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0764

TIỂU CẢNH THIỀN MN0764

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa: 80x35x70cm. Trọng lượng: 10kg Tác phẩm sắp đặt...

5.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0763

TIỂU CẢNH THIỀN MN0763

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 52x20x18cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu sam được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng cây bonsai...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0762

TIỂU CẢNH THIỀN MN0762

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Dế đỏ có kích thước: 52x20x37cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0761

TIỂU CẢNH THIỀN MN0761

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa có kích thước: 42x30x46cm.  Phối hợp với cây ngọc rêu ngũ gia bì được trồng theo phương pháp kokedama - một cách trồng cây bonsai...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0760

TIỂU CẢNH THIỀN MN0760

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa vàng tâm có kích thước: 22x19x32cm.  Lũa được phối hợp với cây linh sam  Chiều cao cả bộ là 32cm  Tiểu cảnh thiền - góc bình yên...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0759

TIỂU CẢNH THIỀN MN0759

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa vàng tâm có kích thước: 46x41x34cm.  Lũa được phối hợp với cây bình vôi  Chiều cao cả bộ là 34cm  Tiểu cảnh thiền - góc bình...

3.150.000₫