Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH MN0795

TIỂU CẢNH MN0795

TIỂU CẢNH THIỀN Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai Lí + cây Thông + Tượng Phật Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0794

TIỂU CẢNH MN0794

TIỂU CẢNH THIỀN Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Lim xanh + cây Linh San (San núi)+ Tượng An Nhiên Tác phẩm sắp đặt này...

2.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0793

TIỂU CẢNH MN0793

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng An Nhiên, tranh Thư pháp Thanh Sơn và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai...

7.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0792

TIỂU CẢNH MN0792

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng An Nhiên, tranh Thư pháp Thanh Sơn và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Xá...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0791

TIỂU CẢNH MN0791

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Ngọc Am + cây Ngũ Gia Bì...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH MN0790

TIỂU CẢNH MN0790

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Khay Lũa xá xị + cây Thông  Tác phẩm sắp...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH MN0789

TIỂU CẢNH MN0789

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Cây Linh Sam + khay Trai Lí + tượng...

1.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0788

TIỂU CẢNH THIỀN MN0788

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa, Tượng Phật và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Bộ tiểu cảnh bao gồm: Gỗ Lũa Chai Lí + cây Thông + Tượng...

65.000.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0787

TIỂU CẢNH THIỀN MN0787

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Trai Lí Kích thước khối lũa:  Trọng lượng:  Tác phẩm sắp đặt này một...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0785

TIỂU CẢNH THIỀN MN0785

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa   Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa của 3...

4.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0784

TIỂU CẢNH THIỀN MN0784

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Kích thước khối lũa: 65x25x60cm. Trọng lượng: 8kg   Tác phẩm sắp đặt này một...

6.650.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0786

TIỂU CẢNH THIỀN MN0786

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa  Kích thước khối lũa: 86x32x50cm. Trọng lượng: 45kg   Tác phẩm sắp đặt này một...

6.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0779

TIỂU CẢNH THIỀN MN0779

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: (50~75)x25x(42~60)cm. Trọng lượng: 4kg   Tác phẩm sắp đặt...

7.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0778

TIỂU CẢNH THIỀN MN0778

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 40x20x56cm. Trọng lượng: 3.5kg   Tác phẩm sắp đặt...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0777

TIỂU CẢNH THIỀN MN0777

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 35x23x(16~50)cm. Trọng lượng: 4kg   Tác phẩm sắp đặt...

4.150.000₫