Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

TIỂU CẢNH THIỀN MN0824

TIỂU CẢNH THIỀN MN0824

TIỂU CẢNH SEN ĐÁ : Góc xanh cho sự an yên Kích thước : Đường kính 10cm ; chiều cao12 cm ; khối lượng 0.8 kg Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài...

1.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0823

TIỂU CẢNH THIỀN MN0823

TIỂU CẢNH SEN ĐÁ : Góc xanh cho sự an yên Kích thước : Đường kính 10cm ; chiều cao 10cm ; khối lượng 1,0kg Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa...

950.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0821

TIỂU CẢNH THIỀN MN0821

TIỂU CẢNH SEN ĐÁ : Góc xanh cho sự an yên Kích thước : Đường kính 23cm ; chiều cao 14cm ; khối lượng 2.5kg Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài hòa...

2.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0819

TIỂU CẢNH THIỀN MN0819

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị  Kích thước khối lũa:39*22*~42cm ~3,2kg Tác phẩm sắp đặt này một...

3.150.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0818

TIỂU CẢNH THIỀN MN0818

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị  Kích thước khối lũa:26*20~36cm ~2,7kg Tác phẩm sắp đặt này một...

1.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0817

TIỂU CẢNH THIỀN MN0817

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị  Kích thước khối lũa:*42*24~36cm ~3,6kg Tác phẩm sắp đặt này một...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0816

TIỂU CẢNH THIỀN MN0816

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị  Kích thước khối lũa:40*33*~46cm ~4kg Tác phẩm sắp đặt này một...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0815

TIỂU CẢNH THIỀN MN0815

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị  Kích thước khối lũa:40*33*~46cm ~4kg Tác phẩm sắp đặt này một...

3.550.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0814

TIỂU CẢNH THIỀN MN0814

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Xá Xị  Kích thước khối lũa: 50*21*~46cm ~4,6kg Tác phẩm sắp đặt này...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0812

TIỂU CẢNH THIỀN MN0812

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: ~75*35*155cm. Trọng lượng: 6 kg   Tác phẩm sắp...

Liên hệ

TIỂU CẢNH THIỀN MN0811

TIỂU CẢNH THIỀN MN0811

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 53*37*72cm. Trọng lượng: 7kg   Tác phẩm sắp đặt...

4.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0809

TIỂU CẢNH THIỀN MN0809

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 40*18*38cm. Trọng lượng: 8,5kg Tác phẩm sắp đặt...

5.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0808

TIỂU CẢNH THIỀN MN0808

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: 50*20*75cm. Trọng lượng: 7,5kg   Tác phẩm sắp đặt...

9.850.000₫

TIỂU CẢNH THIỀN MN0807

TIỂU CẢNH THIỀN MN0807

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối lũa: ~50x30x80cm. Trọng lượng: 3,9kg   Tác phẩm sắp đặt...

8.550.000₫