BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0310

BÁT LŨA BO0310

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 23cm ĐK 24-25cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0308

BÁT LŨA BO0308

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 13cm ĐK 24cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0307

BÁT LŨA BO0307

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 18cm ĐK 23~26cm Khối lượng: 2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0305

BÁT LŨA BO0305

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 25cm nặng 1.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0302

BÁT LŨA BO0302

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-19cm nặng 0.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

950.000₫

BÁT LŨA BO0301

BÁT LŨA BO0301

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 7cm ĐK 14-17cm nặng 0.2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

950.000₫

BÁT LŨA BO0298

BÁT LŨA BO0298

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 8cm ĐK 14-18cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

950.000₫

BÁT LŨA BO0296

BÁT LŨA BO0296

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-20cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

950.000₫

BÁT LŨA BO0293

BÁT LŨA BO0293

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 15-17cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

750.000₫

BÁT LŨA BO0291

BÁT LŨA BO0291

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao8cm ĐK 17-25cm nặng 0.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

1.150.000₫

BÁT LŨA BO0290

BÁT LŨA BO0290

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao13cm ĐK 17-26cm nặng 0.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0289

BÁT LŨA BO0289

  Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao12cm ĐK 17-30cm nặng 0.7kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0288

BÁT LŨA BO0288

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao13cm ĐK 19-27cm nặng 0.9kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

3.850.000₫

THUYỀN TRÀ TT0286

THUYỀN TRÀ TT0286

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao15cm ĐK 21cm nặng 1.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0284

BÁT LŨA BO0284

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao11cm ĐK 33cm sâu 6cm nặng 2.2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

4.850.000₫