BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0245

BÁT LŨA BO0245

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 9cm ĐK 28-34cm ...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0242

BÁT LŨA BO0242

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 23cm-30cm nặng 1.2kg...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0235

BÁT LŨA BO0235

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 23cm ...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0237

BÁT LŨA BO0237

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: ĐK 23cmX33cm cao 9cm nặng:...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0238

BÁT LŨA BO0238

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK 24cmX35cm cao 11cm...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0226

BÁT LŨA BO0226

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

6.550.000₫

BÁT LŨA BO0227

BÁT LŨA BO0227

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao cm ĐK cm Chất...

6.550.000₫

BÁT LŨA BO0053

BÁT LŨA BO0053

Bát lũa Kích thước: 24x24x12cm Chất liệu: Gỗ Lũa SONG SỤ BÁT GỖ LŨA không sơn không chống ẩm nhưng đảm bảo không mốc không mối mọt...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0210

BÁT LŨA BO0210

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 15cm ĐK 37-40cm nặng:...

6.500.000₫

BÁT LŨA BO0111

BÁT LŨA BO0111

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: 37x35x14cm Chất liệu: Gỗ Lũa...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0186

BÁT LŨA BO0186

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 4-9cm ĐK 30-40cm Chất...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0305

BÁT LŨA BO0305

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 25cm nặng...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0306

BÁT LŨA BO0306

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 10cm ĐK 32cm nặng...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0307

BÁT LŨA BO0307

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 18cm ĐK 23~26cm Khối...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0308

BÁT LŨA BO0308

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 24cm Khối...

2.850.000₫