BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0358

BÁT LŨA BO0358

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 23cm x 11cm x20cm Nặng : 0.8kgChất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0357

BÁT LŨA BO0357

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 32cm x 11cm x23cm Nặng : 1.1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0356

BÁT LŨA BO0356

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 30cm x 20cm x16cm Nặng : 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0355

BÁT LŨA BO0355

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 16cm x 11cm x14cm Nặng : 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

750.000₫

BÁT LŨA BO0354

BÁT LŨA BO0354

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 58cm x 51cm x 16cm Nặng : 1.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

9.500.000₫

BÁT LŨA BO0353

BÁT LŨA BO0353

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:  23cm.22cm.13cm Cân nặng : 1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0352

BÁT LŨA BO0352

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:  32cm.23cm.10cm Cân nặng : 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0351

BÁT LŨA BO0351

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:  Đường Kính 20cm x 10cm Nặng : 0,5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0350

BÁT LŨA BO0350

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 42cm x 26cm x 17cm Nặng : 1.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0349

BÁT LŨA BO0349

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 17,5~20,5cm x Cao 12cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0348

BÁT LŨA BO0348

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 19~20cm x Cao 10cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0346

BÁT LŨA BO0346

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 18,5~22cm x Cao 11,5cm Nặng :0.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0345

BÁT LŨA BO0345

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 23~26,5cm x Cao 13,5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0344

BÁT LŨA BO0344

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 23~25cm x Cao 14.5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0343

BÁT LŨA BO0343

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 23~25cm x Cao 14.5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

3.150.000₫