BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0288

BÁT LŨA BO0288

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 19-27cm nặng 0.9kg...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0287

BÁT LŨA BO0287

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao14cm ĐK 28-34cm nặng 1kg...

4.150.000₫

THUYỀN TRÀ TT0286

THUYỀN TRÀ TT0286

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao15cm ĐK 21cm nặng 1.3kg...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0285

BÁT LŨA BO0285

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 31-36cm nặng 1.5kg...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0284

BÁT LŨA BO0284

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao11cm ĐK 33cm sâu 6cm ...

4.850.000₫

BÁT LŨA BO0283

BÁT LŨA BO0283

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao11cm ĐK 34cm sâu 7cm ...

4.850.000₫

bát lũa BO0277

bát lũa BO0277

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 28x33cm nặng...

3.850.000₫

bát lũa BO0278

bát lũa BO0278

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 28x34cm nặng...

3.150.000₫

bát lũa BO0279

bát lũa BO0279

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 18x20cm nặng...

2.550.000₫

bát lũa BO0280

bát lũa BO0280

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 16x24cm nặng0.4kg...

1.250.000₫

bát lũa BO0281

bát lũa BO0281

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 20x21cm nặng 1.3kg...

2.550.000₫

bát lũa BO0282

bát lũa BO0282

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao20cm ĐK25x28cm nặng 2.2kg ...

5.550.000₫

BÁT LŨA BO0276

BÁT LŨA BO0276

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 17cm ĐK 20-26cm nặng...

5.850.000₫

BÁT LŨA BO0275

BÁT LŨA BO0275

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 8-13cm ĐK...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0274

BÁT LŨA BO0274

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 20-21cm nặng...

2.150.000₫