BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
bát lũa BO0281

bát lũa BO0281

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao13cm ĐK 20x21cm nặng 1.3kg...

2.550.000₫

bát lũa BO0282

bát lũa BO0282

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao20cm ĐK25x28cm nặng 2.2kg ...

5.550.000₫

BÁT LŨA BO0276

BÁT LŨA BO0276

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 17cm ĐK 20-26cm nặng...

5.850.000₫

BÁT LŨA BO0275

BÁT LŨA BO0275

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 8-13cm ĐK...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0274

BÁT LŨA BO0274

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 12cm ĐK 20-21cm nặng...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0273

BÁT LŨA BO0273

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11 cm ngang 28 cm...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0265

BÁT LŨA BO0265

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 14cm ĐK 22-24cm nặng...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0263

BÁT LŨA BO0263

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 25-30cm nặng:...

2.850.000₫

BÁT LŨA BO0262

BÁT LŨA BO0262

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 17cm ĐK 22-24cm nặng...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0250

BÁT LŨA BO0250

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 8cm ĐK 22cm nặng...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0252

BÁT LŨA BO0252

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 7cm ĐK 23cm nặng 0.8kg...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0254

BÁT LŨA BO0254

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 13cm ĐK 23-26cm nặng 1kg...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0255

BÁT LŨA BO0255

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 17-23cm nặng 05kg...

950.000₫

BÁT LŨA BO0256

BÁT LŨA BO0256

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 24cm nặng 1.1kg...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0257

BÁT LŨA BO0257

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 22-28cm nặng 1.3kg...

2.550.000₫