BOWL | BÁT

BOWL | BÁT
BÁT LŨA BO0342

BÁT LŨA BO0342

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Đường Kính 25cm x Cao 15.5cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0341

BÁT LŨA BO0341

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:26cm x 7cm Nặng :1.0kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0340

BÁT LŨA BO0340

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:26cm x 9cm Nặng :1,0 kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

1.850.000₫

BÁT LŨA BO0338

BÁT LŨA BO0338

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:28cmx12cm Nặng :1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn không chống ẩm...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0337

BÁT LŨA BO0337

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước:42cmx12cm Nặng :2.7kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn không chống ẩm...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0335

BÁT LŨA BO0335

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 15cm ĐK 30cm Nặng :1.8 kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0334

BÁT LŨA BO0334

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 15 cm ĐK 30 cm Nặng :2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

5.850.000₫

BỘ BÁT LŨA BO0332

BỘ BÁT LŨA BO0332

Bộ Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Bát Lũa Kích thước: 20cm x 9cm Khối lượng: 0.5 Kg Thuyền trà Kích thước: 20cm x 9cm Khối...

2.550.000₫

BỘ BÁT LŨA BO0331

BỘ BÁT LŨA BO0331

Bộ Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Bát Lũa Kích thước: 20cm x 9cm Khối lượng: 0.5 Kg Thuyền trà Kích thước: 20cm x 9cm Khối...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0329

BÁT LŨA BO0329

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: 44cm x 12 cm  Khối lượng: 1,5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA...

6.550.000₫

BÁT LŨA BO0327

BÁT LŨA BO0327

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Bát Lũa Kích thước: 18cm x 8cm Khối lượng: 0.5Kg Thuyền Lũa Kích thước: 20cm x 8cm Khối lượng: 0.7Kg Chất liệu:...

2.555.000₫

BỘ BÁT LŨA VÀ THUYỀN TRÀ BO0322

BỘ BÁT LŨA VÀ THUYỀN TRÀ BO0322

Bộ Bát Lũa và Thuyền Trà - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Bát Lũa Kích thước: Cao 11cm ĐK 23-30cm Khối lượng: 0.5kg Thuyền Trà Kích thước: Cao...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0318

BÁT LŨA BO0318

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 11cm ĐK 24-33cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0314

BÁT LŨA BO0314

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 13cm ĐK 25cm Khối lượng: 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

3.150.000₫

BÁT LŨA BO0311

BÁT LŨA BO0311

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 13cm ĐK 27cm Khối lượng: 2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa BÁT GỖ LŨA...

4.150.000₫