Vase | Bình hoa

Vase | Bình hoa
BÌNH LŨA VA0586

BÌNH LŨA VA0586

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9-15cm cao 15cm Đường kính miệng bình 5cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0585

BÌNH LŨA VA0585

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9-15cm cao 15cm Đường kính miệng bình 5cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0584

BÌNH LŨA VA0584

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 15cm cao 25cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 2,2kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0583

BÌNH LŨA VA0583

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0582

BÌNH LŨA VA0582

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0581

BÌNH LŨA VA0581

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 22cm; Đường kính đáy 8cm; Cao 20cm Khối lượng: 2,0 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0580

BÌNH LŨA VA0580

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 17cm; Đường kính đáy 6cm; Cao 30cm Khối lượng: 2,0 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0579

BÌNH LŨA VA0579

BÌNH LŨA Kích thước: Cao 27 cm x Rộng 20cm x Miệng bình 8cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không...

Liên hệ

BÌNH LŨA EPOXY VA0578

BÌNH LŨA EPOXY VA0578

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 19x(12-7)cm Trọng lượng: 1.2kg Chất Liệu: gỗ lũa epoxy Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0577

BÌNH LŨA VA0577

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 17cm cao 15cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 2,2kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0576

BÌNH LŨA VA0576

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 30cm cao 10cm Đường kính miệng bình 5cm Nặng: 1.9kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0575

BÌNH LŨA VA0575

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: ngang 30cm cao 12cm Đường kính miệng bình 5cm Nặng: 2,2kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0574

BÌNH LŨA VA0574

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0573

BÌNH LŨA VA0573

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0572

BÌNH LŨA VA0572

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

Liên hệ