Vase | Bình hoa

Vase | Bình hoa
BÌNH LŨA VA0571

BÌNH LŨA VA0571

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0570

BÌNH LŨA VA0570

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 10 cm cao 30cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.3kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0569

BÌNH LŨA VA0569

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài cm cao 15cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0567

BÌNH LŨA VA0567

Kích thước: 18cm.16cm.16cm Cân nặng : 1kg Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không mất đi vẻ đẹp hài...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0566

BÌNH LŨA VA0566

Kích thước: 18cm.15cm.18cm Cân nặng : 1kg Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không mất đi vẻ đẹp hài...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0564

BÌNH LŨA VA0564

Kích thước: 18cm.15cm.18cm Cân nặng : 1kg Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không mất đi vẻ đẹp hài...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0565

BÌNH LŨA VA0565

Kích thước: 22cm.18cm.10cm Cân nặng : 0.5kg Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không mất đi vẻ đẹp hài...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0563

BÌNH LŨA VA0563

BÌNH LŨA Kích thước: 20cm.16cm.18cm Cân nặng : 1kg Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không mất đi vẻ đẹp hài...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0562

BÌNH LŨA VA0562

BÌNH LŨA Kích thước: 20cm.15cm.13cm Cân nặng : 0.5kg Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không mất đi vẻ đẹp...

Liên hệ

BÌNH LŨA VA0561

BÌNH LŨA VA0561

BÌNH LŨA Kích thước: Cao 35 cm x Rộng 23cm x Miệng bình 12cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản nhưng không...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0560

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0560

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 50 cm x 16cm x45cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0559

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0559

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 56cm x 16 cm x 28cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0558

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0558

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 46cm x 18cm x 48cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai Lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo,...

Liên hệ

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0557

BÌNH HOA GỖ LŨA VA0557

  BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 48cm x 22cmx 48cm Chất Liệu: gỗ lũa Trai lý Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc...

Liên hệ

BÌNH LŨA SHOKA013

BÌNH LŨA SHOKA013

BÌNH LŨA SHOKA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: Đường kính 17cm; Đường kính đáy 8cm; Cao 30cm Khối lượng: 2,0 Kg Chất Liệu: Gỗ lũa  Bình @LŨA DECOR là những...

Liên hệ