Tượng An Nhiên

TƯỢNG AN NHIÊN AN0022

TƯỢNG AN NHIÊN AN0022

Chất liệu: Composite  Kích thước: ĐK 3-5cm cao 9cm

550.000₫

TƯỢNG AN NHIÊN AN0021

TƯỢNG AN NHIÊN AN0021

Chất liệu: Composite  Kích thước: ĐK 3-5cm cao 5cm

650.000₫

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0020

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0020

Chất liệu: Gỗ xá cừ dát vàng thủ công Kích thước: ĐK 5-8cm cao 15cm

1.850.000₫

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0019

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0019

Chất liệu: Gỗ xá cừ dát vàng thủ công Kích thước: ĐK 5-8cm cao 15cm

1.850.000₫

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0018

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0018

Chất liệu: Gỗ xá cừ dát vàng thủ công Kích thước: ĐK 5-8cm cao 15cm

1.850.000₫

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0016

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0016

Chất liệu: Gỗ xá cừ dát vàng thủ công Kích thước: ĐK 8-11cm cao 20cm

3.150.000₫

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0015

TƯỢNG PHẬT HOÀNG AN0015

 Chất liệu: Gỗ xá cừ dát vàng thủ công Kích thước: ĐK 8-11cm cao 20cm

1.850.000₫

TƯỢNG PHẬT BÀU TRÚC NINH THUẬN

TƯỢNG PHẬT BÀU TRÚC NINH THUẬN

Chất liệu: Gốm bàu trúc Ninh Thuận nung thủ công bằng rơm Kích thước: ĐK 16-26cm cao 30cm

550.000₫

TƯỢNG PHẬT NUNG

TƯỢNG PHẬT NUNG

Chất liệu: Gốm bàu trúc Ninh Thuận nung thủ công bằng rơm Kích thước: ĐK 7-10cm cao 15cm

250.000₫

BỘ TỨ KHÔNG AN0011

BỘ TỨ KHÔNG AN0011

Chất liệu: Gốm bàu trúc Ninh Thuận nung thủ công bằng rơm Kích thước: ĐK 3-5cm cao 10cm

750.000₫

TƯỢNG AN NHIÊN AN0010

TƯỢNG AN NHIÊN AN0010

Chất liệu: Gốm Bạch Định Đài Loan  Kích thước: ĐK 16-24cm cao 30cm

11.550.000₫

TƯỢNG AN NHIÊN AN0009

TƯỢNG AN NHIÊN AN0009

Chất liệu: Composite  Kích thước: ĐK 17cm cao 35cm

1.850.000₫

TƯƠNG AN NHIÊN AN0008

TƯƠNG AN NHIÊN AN0008

Chất liệu: Composite  Kích thước: ĐK 3-5cm cao 9cm

350.000₫

TƯỢNG AN NHIÊN AN0006

TƯỢNG AN NHIÊN AN0006

Chất liệu: Composite  Kích thước: ĐK 7-9cm cao 10cm

650.000₫