Tray | Khay

Tray | Khay
Khay Lũa TR0039

Khay Lũa TR0039

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 58x15x6 cm Chất liệu: ...

7.550.000₫

Khay Epoxy TR0036

Khay Epoxy TR0036

KHAY LŨA + EPOXY - “trang sức” hiện đại cho không gian của bạn, món quà quý giá độc bản, tinh tế. Kích thước: 38x38x3cm. Thiết kế...

4.500.000₫

Khay Lũa TR0424

Khay Lũa TR0424

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 54x26x3 cm Chất liệu: Xá Xị Khay...

2.500.000₫

Khay lũa TR0043

Khay lũa TR0043

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 35x22x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

750.000₫

Khay lũa TR0044

Khay lũa TR0044

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 28x17x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

550.000₫

Khay Lũa TR0045

Khay Lũa TR0045

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 41x34x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

1.250.000₫

Khay Lũa TR0423

Khay Lũa TR0423

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước:40x30x3 cm Chất liệu: Xá Xị Khay lũa...

2.500.000₫

Khay Lũa TR0046

Khay Lũa TR0046

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 29x29x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị...

750.000₫

Khay Lũa TR00047

Khay Lũa TR00047

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 33x31x2,5 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Xá xị ...

950.000₫

Khay Lũa TR0041

Khay Lũa TR0041

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích Thước: 40x13x3 cm Chất liệu: Nu Nghiến Đỏ Khay lũa...

2.550.000₫