Lamp | Đèn (Đã bán)

ĐÈN LŨA EPOXY LA0028

ĐÈN LŨA EPOXY LA0028

ĐÈN LŨA EPOXY Kích thước: 10x10x28cm. Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của các loại cây...

3.960.000₫ 4.950.000₫

ĐÈN LŨA EPOXY LA0030

ĐÈN LŨA EPOXY LA0030

Kích thước: 28x7x32 cm Màu: Xanh ngọc bích

6.550.000₫

BỘ ĐÈN LŨA Epoxy LA0027

BỘ ĐÈN LŨA Epoxy LA0027

ĐÈN LŨA EPOXY Kích thước: 10x10x28cm. Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối của các loại cây...

3.960.000₫ 4.950.000₫

Bộ ĐÈN LŨA Epoxy LA0024

Bộ ĐÈN LŨA Epoxy LA0024

14.440.000₫ 18.050.000₫

BỘ ĐÈN LŨA Epoxy LA0026

BỘ ĐÈN LŨA Epoxy LA0026

9.240.000₫ 11.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0035

ĐÈN LŨA LA0035

Chất liệu: Kích thước: 28x28x61 cm

3.850.000₫

Đèn lũa Song Sụ LA0018

Đèn lũa Song Sụ LA0018

Đèn Lũa Kích thước: 38x22x56 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Song Sụ   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông...

6.550.000₫

Đèn Lũa LA0017

Đèn Lũa LA0017

Đèn Lũa Kích thước: 48x30x54cm Chất liệu: Gỗ Lũa Song Sụ   Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều năm chôn vùi trong lòng đất, sông suối...

15.550.000₫