BOWL | BÁT (Đã bán)

BÁT LŨA BO0320

BÁT LŨA BO0320

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 20-22cm nặng 0.7kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không sơn...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0269

BÁT LŨA BO0269

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 20-22cm nặng 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0268

BÁT LŨA BO0268

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 20-22cm nặng 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0267

BÁT LŨA BO0267

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 20-22cm nặng 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0264

BÁT LŨA BO0264

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 14cm ĐK 20-24cm nặng 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0262

BÁT LŨA BO0262

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 17cm ĐK 22-24cm nặng 0.6kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không sơn...

2.150.000₫

BÁT LŨA BO0261

BÁT LŨA BO0261

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 16cm ĐK 22-24cm nặng 0.8kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0260

BÁT LŨA BO0260

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 16cm ĐK 22-24cm nặng 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0258

BÁT LŨA BO0258

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 16cm ĐK 24-26cm nặng 2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0253

BÁT LŨA BO0253

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 34cm nặng 2kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

4.150.000₫

BÁT LŨA BO0251

BÁT LŨA BO0251

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 8cm ĐK 22cm nặng 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

2.150.000₫

KHAY CẮM HOA BO0249

KHAY CẮM HOA BO0249

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 6cm ĐK cm nặng kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

Liên hệ

CẶP KHAY BO0248

CẶP KHAY BO0248

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 6cm ĐK cm nặng kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

Liên hệ

BÁT LŨA BO0246

BÁT LŨA BO0246

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 10cm ĐK 21cm nặng 0.7kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không...

2.550.000₫

BÁT LŨA BO0245

BÁT LŨA BO0245

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 28-34cm  nặng 1 kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ BÁT GỖ LŨA...

2.850.000₫