BOWL | BÁT (Đã bán)

BÁT LŨA BO0303

BÁT LŨA BO0303

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 8cm ĐK 14-18cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

950.000₫

BÁT LŨA BO0300

BÁT LŨA BO0300

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-18cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

750.000₫

BÁT LŨA BO0299

BÁT LŨA BO0299

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 7cm ĐK 11-16cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

750.000₫

BÁT LŨA BO0297

BÁT LŨA BO0297

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 14-18cm nặng 0.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế đỏ  BÁT GỖ LŨA không...

950.000₫

BÁT LŨA BO0295

BÁT LŨA BO0295

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao10cm ĐK 15-18cm nặng 0.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

950.000₫

BÁT LŨA BO0294

BÁT LŨA BO0294

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 9cm ĐK 20-22cm nặng 0.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0292

BÁT LŨA BO0292

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao9cm ĐK 18-27cm nặng 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

1.550.000₫

BÁT LŨA BO0287

BÁT LŨA BO0287

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao14cm ĐK 28-34cm nặng 1kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

4.150.000₫

BÁT LŨA BO0285

BÁT LŨA BO0285

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao13cm ĐK 31-36cm nặng 1.5kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

4.550.000₫

BÁT LŨA BO0283

BÁT LŨA BO0283

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao11cm ĐK 34cm sâu 7cm nặng 2.3kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA...

4.850.000₫

bát lũa BO0280

bát lũa BO0280

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 16x24cm nặng0.4kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không sơn...

1.250.000₫

bát lũa BO0277

bát lũa BO0277

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 12cm ĐK 28x33cm nặng 1.7kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế hoa  BÁT GỖ LŨA không...

3.850.000₫

BÁT LŨA BO0272

BÁT LŨA BO0272

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: cao 14 cm-dài rộng: 33-35 cm nặng: 3.9kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA...

5.850.000₫

BÁT LŨA BO0271

BÁT LŨA BO0271

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 24cm ngang 43cm rộng 24cm nặng: 1.6kg Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA...

3.550.000₫

BÁT LŨA BO0270

BÁT LŨA BO0270

Bát Lũa - Sản phẩm thủ công Mỹ nghệ tinh tế, độc bản từ Gỗ Lũa  Kích thước: Cao 16cm ngang 34cm rộng 19cm Chất liệu: Gỗ Lũa dế  BÁT GỖ LŨA không sơn...

2.850.000₫