Vase | Bình hoa (Đã bán)

BÌNH LŨA VA0505

BÌNH LŨA VA0505

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 20cm cao 30cm Đường kính miệng bình 8-15cm Nặng: 6kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác...

4.850.000₫

BÌNH LŨA VA0503

BÌNH LŨA VA0503

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 23cm cao 19cm Đường kính miệng bình 10cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

2.850.000₫

BÌNH LŨA VA0487

BÌNH LŨA VA0487

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 12cm cao 21cm Đường kính miệng bình 5cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

2.150.000₫

BÌNH LŨA VA0484

BÌNH LŨA VA0484

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 18cm cao 15cm Đường kính miệng bình 8cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

1.850.000₫

BÌNH LŨA VA0474

BÌNH LŨA VA0474

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 16cm cao 27cm Đường kính miệng bình 10cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

3.150.000₫

BÌNH LŨA VA0470

BÌNH LŨA VA0470

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài cm cao 8-13cm Đường kính miệng bình 5cm Trọng lượng: 1kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là...

1.550.000₫

BÌNH LŨA TRỤ 40

BÌNH LŨA TRỤ 40

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 15cm cao 40cm Đường kính miệng bình 7cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

4.150.000₫

BÌNH LŨA VA0467

BÌNH LŨA VA0467

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9cm chiều dài 35-40cm cao 12cm Đường kính miệng bình 6cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR...

3.850.000₫

BÌNH LŨA VA0463

BÌNH LŨA VA0463

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài cm cao 15cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: 1.5kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là...

1.850.000₫

BÌNH LŨA TRÒN VA0468

BÌNH LŨA TRÒN VA0468

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 7cm cao 15cm Đường kính miệng bình 5cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

1.250.000₫

BÌNH LŨA VA0460

BÌNH LŨA VA0460

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài cm cao 20cm Đường kính miệng bình 5cm-8cm Trọng lượng: 1.4kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là...

1.550.000₫

BÌNH LŨA VA0522

BÌNH LŨA VA0522

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 9cm cao 30cm Đường kính miệng bình 4cm Nặng: 1,7kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác...

1.850.000₫

BÌNH LŨA VA0525

BÌNH LŨA VA0525

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài 12cm cao 20cm Đường kính miệng bình 4cm Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm...

1.150.000₫

BỘ BÌNH LŨA VA0459

BỘ BÌNH LŨA VA0459

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài cm cao 15cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là...

4.150.000₫

BÌNH LŨA VA0455

BÌNH LŨA VA0455

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: đường kính ngoài cm cao 15cm Đường kính miệng bình 6cm-8cm Trọng lượng: kg Chất Liệu: gỗ lũa trai lý   Bình @LŨA DECOR là...

950.000₫