Một nữa

Today’s flower LŨA DECOR - Một nữa
Một nữa của Âm là Dương, một nữa của Ngày là Đêm, một nữa của Được là Mất, Một nữa của Sáng là Tối, một nữa của Ồn Ào là Lặng Yên.. và có khi nào ta nhìn thấy một nữa của ta là ta !?

📎📎📎Thông tin cho Bạn
Bất đối xứng là kỹ thuật cơ bản trong nghệ thuật cắm hoa. Nếu bên này cao thì bên kia nên là thấp, bên này ngắn thì bên kia dài, bên kia đầy đặn thì bên này chỉ nên thấp thoáng lá hoa.. tất cả những kỹ thuật đó diễn tả những điều rất đỗi tự nhiên trong cuộc sống: không có gì là hoàn hảo.
Nghệ thuật thị giác là biểu đạt cô đọng những khía cạnh của cuộc sống một cách tự nhiên với một/hay nhiều loại vật liệu nào đó đã chọn.
Cắm hoa, đôi khi sẽ là một cuộc dạo chơi tĩnh lặng với những nghĩ suy miên man của chính ta.

Và có khi nào Bạn nhìn thấy một nữa của mình chính là mình ?!

altaltaltalt

——
LŨA DECOR - A NEW JOURNEY FROM THE END
https://www.facebook.com/luadecor.vn/
Hotline: 0968609057
#bình_lũa #độc_bản
#sogetsu #ikebana #THANH_flower
#proudly #crafted_in_vietnam

Viết bình luận: