Hội chợ từ thiện Xuân 2020 của Đoàn thanh niên EVN

Hội chợ từ thiện Xuân 2020 của Đoàn thanh niên EVN

Khay lũa epoxy được Lũa Decor trao tặng cho Hội chợ từ thiện Xuân 2020 của Đoàn thanh niên EVN.
Khay đã bán đấu giá và thu được 6 triệu đồng để bổ sung vào quỹ hoạt động an sinh xã hội của ĐTN EVN - nơi chị Thanh Hiền, founder của Lũa Decor đã từng phụ trách Ban An sinh xã hội và khởi xướng nhiều chương trình từ thiện ý nghĩa như CT Đơn giản là cho đi, CT Cõng sách lên núi...

#Lũa_Decor #Đơn_giản_là_cho_đi

Viết bình luận: