Vase | Bình hoa (Đã bán)

Bình lũa VA0009

Bình lũa VA0009

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 20x15x30 cm Chất liệu: gỗ lũa Xá xị ...

2.850.000₫

Bình lũa VA0156

Bình lũa VA0156

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 25x17x40 cm Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang...

2.850.000₫ 3.150.000₫

Bình lũa VA0006

Bình lũa VA0006

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 10x8x19 cm Chất liệu: Gỗ lũa xá xị ...

550.000₫ 950.000₫

Bình lũa VA0127

Bình lũa VA0127

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí độc đáo, độc bản...

1.500.000₫

Cặp bình Lũa VA0007

Cặp bình Lũa VA0007

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 14x12x24 cm Chất liệu: gỗ lũa Xá xị ...

4.500.000₫ 5.150.000₫

Bình lũa  VA0125

Bình lũa VA0125

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 16x13x17 cm Chất liệu: gỗ lũa đinh hương ...

1.550.000₫ 1.850.000₫

Bình lũa đinh hương VA0114

Bình lũa đinh hương VA0114

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 17x17x49 cm Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí...

3.150.000₫

Bình lũa Đinh hương VA0112

Bình lũa Đinh hương VA0112

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 14x13x19 cm Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí...

2.850.000₫

Bình lũa VA0110

Bình lũa VA0110

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 33x14x14 cm Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí...

550.000₫

Bình lũa VA0108

Bình lũa VA0108

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 17x15x25 cm Bình @LŨA DECOR là những tác phẩm trang trí...

950.000₫

Bình lũa VA0002

Bình lũa VA0002

Kích thước: 22x16x22 cm Chất liệu: gỗ lũa Vàng Tâm Bình lũa được chế tác từ một khối...

950.000₫

Bình lũa VA0001

Bình lũa VA0001

BÌNH LŨA: Những bình hoa thiên tạo dáng hình Kích thước: 18x14x19 cm Chất liệu: Gỗ lũa Vàng Tâm ...

950.000₫