Tray | Khay (Đã bán)

Khay Lũa TR0418

Khay Lũa TR0418

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước:40x25x3 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

2.500.000₫

Khay Lũa TR0010

Khay Lũa TR0010

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 32x53x4 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

2.150.000₫

Khay Lũa TR0009

Khay Lũa TR0009

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước:32x21x4 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ vẻ...

2.150.000₫

Khay Lũa TR0008

Khay Lũa TR0008

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước:24x35x4 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ vẻ...

2.950.000₫

Khay Lũa TR0422

Khay Lũa TR0422

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 31x17x1.5 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

500.000₫

Khay Lũa TR0423

Khay Lũa TR0423

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước:40x30x3 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

2.500.000₫

Khay Lũa TR0424

Khay Lũa TR0424

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 54x26x3 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác...

2.500.000₫

Khay lũa TR0012

Khay lũa TR0012

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 53x40x27 cm Chất liệu:  Vàng tâm Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

2.500.000₫

KHAY LŨA Epoxy TR0034

KHAY LŨA Epoxy TR0034

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 40x40x10 cm Chất liệu:  Gỗ Lũa + Epoxy Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối...

5.550.000₫

Khay lũa Ngọc Am TR0403

Khay lũa Ngọc Am TR0403

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 69x18x10 cm Chất liệu:  Xá Xị Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

3.150.000₫

Khay trà lũa Ngọc Am TR0402

Khay trà lũa Ngọc Am TR0402

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước:51x15x10 cm Chất liệu:  Ngọc am Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ vẻ...

2.500.000₫

Khay lũa Ngọc Am TR0400

Khay lũa Ngọc Am TR0400

KHAY LŨA: Món quà tinh tế crafted in Vietnam Kích thước: 74x20x10cm Chất liệu: Ngọc Am Khay lũa là những tác phẩm trang trí độc bản nhưng đa dụng. Được phối tác từ...

3.850.000₫