Miniatures | Tiểu cảnh (Đã bán)

Tiểu Cảnh Thiền Ngọc Am  MN0015

Tiểu Cảnh Thiền Ngọc Am MN0015

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước khối lũa: 45x18x30 cm Chất Liệu: Ngọc Am Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể...

2.500.000₫

Tiểu Cảnh Thiền MN0004

Tiểu Cảnh Thiền MN0004

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước khối lũa:31x25x43 Chất liệu: Đinh hương Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài...

5.000.000₫

Tiểu Cảnh Thiền MN0003

Tiểu Cảnh Thiền MN0003

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước khối lũa: 30x27x50 cm Chất Liệu: Nghiến Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể hài...

5.000.000₫

Tiểu cảnh treo tường MN0001

Tiểu cảnh treo tường MN0001

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Kích thước khối lũa: 40x15x80 cm Chất Liệu: Ngọc Am Tác phẩm sắp đặt này một tổng thể...

2.150.000₫