Lamp | Đèn

Lamp | Đèn
BỘ ĐÈN LŨA Epoxy LA0026

BỘ ĐÈN LŨA Epoxy LA0026

9.240.000₫ 11.550.000₫

Bộ ĐÈN LŨA Epoxy LA0024

Bộ ĐÈN LŨA Epoxy LA0024

14.440.000₫ 18.050.000₫

ĐÈN LŨA Epoxy LA0023

ĐÈN LŨA Epoxy LA0023

9.240.000₫ 11.550.000₫

CẶP ĐÈN LŨA EPOXY LA0022

CẶP ĐÈN LŨA EPOXY LA0022

Kích thước: 10x10x28cm. Chất liệu : Gỗ Lũa kết hợp Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau...

7.160.000₫ 8.950.000₫

Đèn lũa Epoxy đỏ Ngọc Bích LA0019

Đèn lũa Epoxy đỏ Ngọc Bích LA0019

ĐÈN LŨA EPOXY Kích thước: 13x13x23cm. Chất liệu: Gỗ Lũa + Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ...

4.950.000₫

Đèn lũa Song Sụ LA0018

Đèn lũa Song Sụ LA0018

Đèn Lũa Kích thước: 38x22x56 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Song Sụ Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

6.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0016

ĐÈN LŨA LA0016

Đèn Lũa Kích thước: 17x17x20 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều...

1.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0015

ĐÈN LŨA LA0015

Đèn Lũa Kích thước: 31x25x64cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ...

3.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0014

ĐÈN LŨA LA0014

Đèn Lũa Kích thước: 33x20x60cm Chất liệu: Lim Xanh Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

15.550.000₫

Đèn lũa LA0013

Đèn lũa LA0013

Kích thước: 35x35x106cm Chất liệu: Lim Xanh

12.550.000₫

Đèn lũa LA0012

Đèn lũa LA0012

Kích thước: 35x27x42cm Chất liệu: Xá xị

3.850.000₫

Đèn lũa LA0010

Đèn lũa LA0010

Kích thước: 22x22x30cm Chất liệu: Vàng Tâm

6.550.000₫