Lamp | Đèn

Lamp | Đèn
Đèn lũa Song Sụ LA0018

Đèn lũa Song Sụ LA0018

Đèn Lũa Kích thước: 38x22x56 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Song Sụ Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại...

6.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0016

ĐÈN LŨA LA0016

Đèn Lũa Kích thước: 17x17x20 cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn lại sau nhiều...

1.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0015

ĐÈN LŨA LA0015

Đèn Lũa Kích thước: 31x25x64cm Chất liệu: Gỗ Lũa Lim Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ...

3.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0014

ĐÈN LŨA LA0014

Đèn Lũa Kích thước: 33x20x60cm Chất liệu: Lim Xanh Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

15.550.000₫

Đèn lũa LA0012

Đèn lũa LA0012

Kích thước: 35x27x42cm Chất liệu: Xá xị

3.850.000₫

Đèn lũa LA0008

Đèn lũa LA0008

Đèn Lũa Kích thước: Nhỏ: 15x10x24 cm To: 16x10x27cm...

3.550.000₫

BỘ ĐÈN LŨA EPOXY LA0007

BỘ ĐÈN LŨA EPOXY LA0007

Kích Thước: 17x15x58 cm Chất liệu: gỗ lũa Xá xị THÔNG TIN CHO BẠN: Epoxy resin cao cấp được tạo ra với các ưu điểm...

38.550.000₫

CẶP ĐÈN LŨA Epoxy LA0005

CẶP ĐÈN LŨA Epoxy LA0005

Kích thước: 10x10x35cm. Chất liệu: Gỗ lũa THÔNG TIN CHO BẠN: Epoxy resin cao cấp được tạo ra với các ưu điểm về độ cứng, trong suốt và...

17.250.000₫

Đèn lũa Epoxy LA0001

Đèn lũa Epoxy LA0001

Chất liệu: Gỗ lũa xá xị Kích thước: 13x12x44 cm

11.550.000₫

ĐÈN LŨA LA0034

ĐÈN LŨA LA0034

18.400.000₫ 23.000.000₫

ĐÈN LŨA LA0056

ĐÈN LŨA LA0056

Đèn Lũa Kích thước: 16x10x40cm Chất liệu: Gỗ Lũa Đinh Hương Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần...

2.850.000₫

ĐÈN LŨA LA0059

ĐÈN LŨA LA0059

Đèn Lũa Kích thước: 18x18x68cm Chất liệu: Epoxy Thông tin về gỗ lũa: Lũa là phần lõi gỗ còn...

15.500.000₫