Sản phẩm nổi bật

TIỂU CẢNH THIỀN MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN MN0232

TIỂU CẢNH THIỀN với Gỗ Lũa và Ngọc Rêu: Tinh cầu xanh cho Góc an yên Chất Liệu: Gỗ Lũa Ngọc Am Kích thước khối...

18.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0711

TIỂU CẢNH MN0711

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Ngọc am có kích thước: 160x41x66cm. Phối hợp với cây ngọc rêu bonsai được trồng theo phương pháp...

28.550.000₫

TIỂU CẢNH MN0749

TIỂU CẢNH MN0749

Bộ tiểu cảnh bao gồm một khối lũa Xá xị có kích thước: 90x31x70cm. Phối hợp với cây ngọc rêu Si thái được trồng...

65.000.000₫